Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Žďár nad Sázavou, s.r.o.
Žďár nad Sázavou 3
 

Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Žďár nad Sázavou, s.r.o.

partner projektu

Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Žďár nad Sázavou, s.r.o.

Adresa:Komenského 10, Žďár nad Sázavou 3 591 01
Telefon:566 655 011
E-mail:
Web:http://www.obchodskolazr.cz

Soukromá škola s bohatou tradicí a kvalitním vybavením nabízející maturitní obory, učební obory- výuční list, dálkové studium a vzdělávání dospělých. 

Obory činnosti

 
GPS souřadnice: 49°33'59.164"N, 15°55'55.734"E
 

Historie školy

 • 1. září 1959- Učňovská škola Žďár nad Sázavou ( zaměření školy do sféřy obchodu a služeb)
 • 26. ledna 1976 - slavnostní otevření domova mládeže 
 • 1. září 1979- Střední odborné učiliště obchodní 
 • 1981 - přístavby domova mládeže
 • 1. září 1986- slavnostní otevření budovy školy (12 kmenových učeben, učebna fyziky/chemie, učebna psaní na stroji
 • 1. září 1990- Střední odborné učiliště, družstevní podnik 
 • 1. ledna 1993 - Střední odborné učiliště obchodní a Střední odborná škola SČMSD, s.r.o. ( zařazení školy jako soukromou)
 • květen 2006 - Střední škola obchodní a služeb SČMSD, s.r.o. (poslední změna názvu školy)
 • 1. září 2007 - Ekonomické lyceum ( nově otevřen obor vzdělání s maturitní zkouškou )

Nabídka oborů

Maturitní obory

 • Obchodní akademie pro současný 2 - 4. ročník

Absolvent obchodní akademie získá střední vzdělání s maturitní zkouškou a může se ucházet o studium na vysoké škole nebo má vytvořeny podmínky k podnikatelské činnosti, práci ve státní a veřejné správě, tuzemském a mezinárodním obchodě, v bankovnictví a peněžnictví. Odborné zaměření obchodní akademie je realizováno dle platných osnov ve volitelných předmětech pro oblast podnikání.

 • Ekonomické lyceum dobíhajícíí studium 4. ročník

Denní studium - 4 roky – maturita. Jedná se o gymnaziální typ studia s profesním zaměřením ekonomického směru. Obor představuje novou vzdělávací cestu pro žáky, kteří mají zájem o vysokoškolské studium ekonomických, případně právnických směrů.

 • Kosmetické služby

Absolvent získá střední vzdělání s maturitní zkouškou. Je určen pro hochy a dívky po splnění povinné školní docházky. Vzdělávací program studijního oboru kosmetička zabezpečuje získání odborných vědomostí a praktických dovedností potřebných k profesionálnímu vykonávání kvalifikovaných a kvalitních služeb.

 • Podnikání 

Pro absolventy všech tříletých učebních oborů. Poskytnuté vzdělání je zakončeno maturitní zkouškou a poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou. Uplatnění absolventů v obchodně provozních funkcích, při řízení všech typů obchodních podniků, reklamních agentur, restauračních a hotelových provozů, včetně soukromého sektoru. Absolvent je připraven pro dráhu podnikatele, majitele firmy či společnosti , zejména v oboru své profese . Může se ucházet o studium na vysokých a vyšších odborných školách .


Učební obory

 • Rekondiční a sportovní masér

Odborná příprava směřována na: masérské služby různými typy masérských technik, rekondici a regeneraci, propagaci zdravého životního stylu. Vedení po odborné, ekonomické a informační stránce tak, aby absolvent byl schopen provozovat vlastní živnost. Uplatnění: masérské, rehabilitační a poradenské služby v provozovnách, studiích, wellness a fit centrech, lázních a ve vlastním podnikatelském subjektu.

 • Interiérová a aranžérská tvorba

Tříletý učební obor určený dívkám i chlapcům s vytříbeným, osobitým projevem, výtvarným citem a zájmem o design. Obor vychází ze vzdělávacího programu aranžér.

Absolvent získá výuční list a certifikaci s uplatněním - v profesích související s reklamou a propagací, jako grafik a aranžér zabývající se tvorbou propagačních prostředků, ve výstavnictví a úpravě interiéru.

 • Kuchař- čísník 

Učební obor je zakončen závěrečnou zkouškou a získáním výučního listu pro úsek technologie přípravy jídel a obsluhy. Příprava zahrnuje teoretické a praktické vyučování, které se organizuje pod vedením vlastních mistrů odborného výcviku, není tedy nutné sponzorství. Absolvent tohoto kombinovaného učebního oboru se po zapracování uplatní ve všech druzích a typech podnikatelských subjektů v oblasti stravovacích služeb. Bezplatné studium. 

 • Kadeřník 

Kadeřník (ce) se ve své profesi naučí vhodné technologické postupy mytí a stříhání vlasů, melírování, barvení a preparace vlasů, vlasovou kosmetiku. Dále pak zacházet s přípravky a přístroji v péči o vlasy.


Dálkové studium 

Informace budou brzy doplněny. 


Vzdělávání dospělých 

 • nabídka rekvalifikací- asistentka/sekretářka, kosmetička, vizážistka, pedikérka a nehtová designérka, manikérka a nehtová designérka, sportovní masáž, florista, prodavač, pokladní, skladník, manažer prodeje, příprava teplých pokrmů, příprava pokrmů studené kuchyně, příprava minutek, složitá obsluha hostů
 • vzdělávání seniorů - trénování paměti pro seniory - procvičování všech typů paměti, využití mnemotechnik, možnost předat svoje zkušenosti a názory ostatním, nové informace a nacházení těch „zapomenutých“ a hlavně radost a zábava ve skupině stejně naladěných lidí!
 • univerzita 3. věku 

Škola spolupracuje v rámci studia učebního oboru Kuchař - číšník se smluvními pracovišti, která zajistí odborný rozvoj a splňují osnovy odborného výcviku- jedná se o : 

 • hotely Devět skal 
 • Skalský dvůr
 • Maršovská rychta a další

Projekty školy

 • Centrum celoživotního učení- obecným cílem projektu je proměna středních škol z institucí poskytující počátečních vzdělávání v centra naplňující koncept celoživotního učení.
 • Projekt HAIR - studentky  oboru Kadeřník  se spolu se svými vyučujícími anglického jazyka zapojili do tvorby nových  učebnic a interaktivních materiálů pro výku cizích jazyků.  Cílem je zkvalitnění výuky  s důrazem na komunikativní dovednosti žáků a moderní formy vyučování.
 • DUMY - v rámci projektu se jménem "Učit trochu jinak v nových podmínkách" se bude 26 učitelů podílet na tvorbě inovativních vyučovacích materiálů do různých předmětů.
 • ECDL - european Computer Driving Licence je celosvětově rozšířený certifikační koncept počítačové gramotnosti a počítačových znalostí a dovedností.
 • UNIV 3 - hlavním cílem je zkvalitnění systému rekvalifikací širokou podporou procesu uznávání výsledků předchozího učení a modernizací procesu akreditací.
 • Cizí jazyky interaktivně 
 • Další vzdělávání pedagogických pracovníků - cílem je udržet i v budoucnu pozici kvalitního vzdělavatele a proto jsme se rozhodli věnovat náležitou pozornost profesnímu růstu všech pedagogů.
 • Odborné filmy- projekt si klade za cíl zlepšení jazykových kompetencí žáků středních odborných škol. Toho chce projekt dosáhnout zavedením krátkých cizojazyčných filmů s odbornou tématikou do výuky. Tyto filmy budou posíleny didaktickou podporou, kterou budou učitelé využívat jak v hodinách cizího jazyka, tak v hodinách odborných předmětů.