VODASERVIS s.r.o.
Žďár nad Sázavou
 

VODASERVIS s.r.o.

partner projektu

VODASERVIS s.r.o.

Adresa:Jamská 2362/53, Žďár nad Sázavou 591 01
Telefon:566 620 587
E-mail:
Web:http://www.vodaservis.cz
Mikroregion:Mikroregion Novoměstsko

Společnost VODASERVIS s.r.o. byla založena jako česká výrobní společnost zaměřená na výrobu a vývoj kvalitních nerezových či plastových zařízení sloužících k úpravě pitné a technologické vody. 

Obory činnosti

 
GPS souřadnice: 49°33'14.241"N, 15°57'35.328"E
 

Profil společnosti:

O společnosti

Společnost VODASERVIS s.r.o. byla založena v roce 2002 odborníky s patnáctiletou praxí v oboru technologie úpravy vody. Založení společnosti předcházela velká poptávka po úpravě vlastních zdrojů vody, poptávka po způsobech úspory spotřebovávané vody z veřejných vodovodů či požadavky na vysokou kvalitu vody.


Produkt

Společnost VODASERVIS s.r.o. byla založena jako česká výrobní společnost s výrobou kvalitních nerezových či plastových zařízení sloužících k úpravě pitné a technologické vody. Společnost vyvinula několik nových nerezových (plastových) zařízení sloužící k úpravě vody. Zařízení vyvíjí společnost jak sama, tak i se samostatnými zákazníky. Zařízení splňují přísné technické normy související se zařízeními sloužícími ke styku s pitnou vodou. Společnost vlastní několik Užitných vzorů zapsaných u Patentového úřadu ČR. Společnost je držitelem certifikátu managementu jakosti ČSN EN ISO 9001:2001 a enviromentálního managementu ČSN EN ISO 14001:2005 v oblasti dodávek technologie úpraven vody. 

Mezi hlavní výrobky patří:

 • nerezové tlakové filtry TVK ( Pro filtraci více znečištěné pitné i technologické vody. )
 • nerezové tlakové filtry rukávové RF (Filtr je vhodný k filtraci méně znečištěných kapalin s příměsí olejů, mechanickému dočištění vody z ČOV. )
 • nerezové tlakové filtry svíčkové SF ( Vhodný k dokonalé mechanické filtraci méně znečištěných kapalin i s příměsí olejů. Používá se jako ochranný předfiltr k reverzním osmózám. )
 • provzdušňovací věže plastové PVP i nerezové PV ( Pro prokysličení vody, odstranění radonu, oxidu uhličitého, chlorovaných uhlovodíků a jiných těkavých plynů z vody. 
 • horizontální provzdušňovací zařízení HPP ( Provzdušněním lze z vody odstranit např. radon, uhličitany CO2 a další ) 
 • mobilní kontejnerové úpravny vody UMUV využití:

1.) armáda - týlová oblast, ve vojenských polních táborech, při cvičeních nebo při nasazení v rámci vojenských mírových misí, odmořovacích činností v rámci ženijní činnosti

2.) humanitní pomoc – při humanitárních zásobovacích akcích, v táborech pro uprchlíky, zásobování pitnou vodou v kontaminovaných, zamořených oblastech

3.) civilní ochrana  – jako pevná součást integrovaného záchranného systému. Nasazení zejména při živelných pohromách, zemětřeseních nebo záplavách, při kontaminaci tradičních zdrojů pitné vody, při narušení místní infrastruktury, při ekologických a přírodních katastrofách apod.

Mezi ostatní výrobky patří:

 • nerezové tanky tlakové i beztlaké
 • otevřené filtry nerezové i plastové
 • plastové akumulační nádrže
 • nerezové doplňky pro vystrojení vodojemů
 • nádrže na chemikálie

Prodej výrobků- společnost VODASERVIS s.r.o. nabízí prodej souvisejících výrobků:

- sklolaminátové filtry, změkčovací filtry, trubní filtry i samočistící filtry, čerpací technika a příslušenství, tlakové nádoby, automatické tlakové stanice k čerpání vody, UV lampy, vodoměry či indukční průtokoměry, PVC a nerezový trubní materiál, chemikálie k úpravě vody, filtrační náplně, filtrační trysky

 

Služby - poskytuje kompletní služby v oblasti dodávek technologických celků úpraven pitných, průmyslových a bazénových vod.

 • hydrogeologické práce – vyhledání vody pomocí WADI, hydrogeologické posudky, čerpací zkoušky, vrty a kopané studny
 • návrh technologických celků úpraven vody- kompletní podklady pro vypracování projektu- kooperace s projektanty
 • projekční práce a inženýring v oboru vodohospodářské stavby
 • montáže technologií úpravy vody, čerpací techniky a trubních rozvodů
 • provozování vodovodů
 • zajišťování odběrů vzorků pitné i odpadní vody
 • servisní práce na úpravnách vody a vodojemech
 • opravy čerpadel, převíjení motorů
 • odborné konzultace, analýzy stavu a doporučení na zlepšení fungování stávajících úpraven vod nebo na nové úpravny
 • analýzy ekonomiky provozu čerpacích systémů a návrhy vhodných úprav
 • vyhledávání dotačních programů z EU a státního rozpočtu pro možnost financování

Trh (zákazníci)

 • města a obce (vlastní zdroje vody, úpravny pitné vody, radonový program)
 • průmysl (úprava pitné i technologické vody, úprava vody pro kotelny a teplovodní systémy, úprava vody pro chladící okruhy, filtrace technologické vody)
 • stavebnictví (vodohospodářské stavby- např. doprava a čerpání vody z vrtu do vodojemu)
 • projektanti (hydrogeologické posudky, návrhy technologie nebo zařízení pro úpravu vody)
 • potravinářství (realizace řady úpraven pitné či technologické vody pro potravinářské provozy)
 • zemědělství (ekonomické řešení úpraven pitné vody pro zemědělská družstva s využitím vlastních zdrojů podzemní nebo povrchové vody; od technologie úpravy vody ze zdroje, akumulace až po čerpání do spotřebiště. )
 • bazény a aquaparky (kvalitní zařízení s vysokým výkonem, nízkými náklady na provoz a údržbu)
 • hotely, restaurace (realizace pro tyto provozy mají jednu zásadní odlišnost, vždy se jedná o provozy s nárazovou vysokou spotřebou vody. Díky tomu je třeba uzpůsobit návrhy úpraven vody.)
 • rodinné domy a domácnosti (osazení vrtu čerpadlem tlakovou nádobou s akumulací vody pro vyrovnání odběrových špiček, technologií úpravy vody. Pro domácnosti dodáváme: čerpací techniku, zahradní hadice a postřikovací systémy, bazénové příslušenství, jemné filtry na vodu a změkčovací filtry)
 • zimní stadiony (kompletními návrhy a dodávkami technologie úpravy vody pro výrobu ledu)

Projekty, záměry

 • rozšíření služeb v oblasti sledování a vzdáleného řízení chodu úpraven vod
 • posílení výrobních a skladovacích kapacit

Nabídka práce (volná místa)

Aktuální nabídku volných pracovních pozic zjistíte zasláním dotazu na firemní email - vodaservis@vodaservis.cz


Partneři

 • 4control- elektro a automatizace, měření a regulace 
 • Grundfos- přední světový výrobce čerpadel 
 • Lifetech- ozonizační zařízení a UV technologie
 • TSUV- dodavatel UV lamp
 • Pumpa-dodavatel širokého sortimentu čerpací techniky