ROTANA a.s.
Velké Meziříčí
 

ROTANA a.s.

partner projektu

ROTANA a.s.

Adresa:Průmyslová 2085, Velké Meziříčí 594 01
Telefon:566 521 948
E-mail:
Web:http://www.rotana.cz
člen Hospodářské komory

Rotana a.s. se zabývá návrhem, vývojem, výrobou a návazným servisem monolitních rotačních nástrojů, zejména speciálních stupňových vrtáků a tvarových fréz ze slinutých karbidů, nově i ultratvrdých materiálů, mikronástrojů i výměnných břitových destiček atypických tvarů.

Obory činnosti

 
GPS souřadnice: 49°20'38.652"N, 16°2'22.845"E
 

O společnosti

Rotana a.s. se zabývá návrhem, vývojem, výrobou a návazným servisem monolitních rotačních nástrojů, zejména speciálních stupňových vrtáků a tvarových fréz ze slinutých karbidů, nově i ultratvrdých materiálů, mikronástrojů i výměnných břitových destiček atypických tvarů.

Společnost realizuje vývojové a inovační aktivity, které jsou zaměřené především na řešení speciálních potřeb zákazníků, vývoj nových nástrojů a inovací stávajících produktů i procesů. Vývojové a inovační aktivity jsou zaměřené především na prodlužování životnosti nástrojů, zvyšování efektivity výroby na straně zákazníka a na vývoj zcela nových aplikací.


Produkt

Společnost se zabývá výrobou:

1. Ultratvrdých nástrojů- nástroje s ultratvrdou řeznou hranou z materiálu na bázi diamantu a kubického nitridu boru.

 •  materiály na bázi diamantu - tyto vyspělé materiály je vhodné využívat na obrábění neželezných kovů, jejich slitin a nekovových materiálů
 • materiály na bázi kubického nitridu bóru- kubický nitrid bóru je plně syntetický materiál, který je po diamantu nejtvrdší známou látkou. Díky své chemické netečnosti k železným kovům je předurčen k obrábění například kalené oceli.

2. Speciálních nástrojů - podle specifikace obrobku je možno navrhnout a vyrobit kompletní nástroj ušitý na míru tam, kde není možno (nebo jen omezeně) použít standartní nástroje.

 • nástroje pro frézování- monolitní stopkové frézy ze slinutého karbidu. ​Nástroje obrábí například materiály jako slitiny nerezů, super slitiny, titan, hliník, měď, grafit nebo kompozitní materiály.
 • nástroje pro obrábění kovů - monolitní nástroje pro obrábění otvorů ze slinutého karbidu s vhodně zvolenými povlaky, různou geometrií a konstrukcí dovolují obrábět otvory s vysokou produktivitou při zachování kvality obráběných ploch v různých aplikacích a obráběných materiálech.

3. Mikronástrojů - jsou navrženy dle specifických požadavků, zejména dle konečného tvaru obrobku, obráběného materiálu aj. Hlavní portfolio vyráběných nástrojů je: frézování, obrábění otvoru, soustružení.

 • výměnné břitové destičky - neustálý vývoj řezného procesu vede k optimalizaci produktivity nástrojů. Speciální tvarové destičky Rotana musí splňovat stále se zvyšující požadavky na geometrii řezných břitů. Jen tak je možné plně vyhovět metodám rychlého odběru materiálu.

4. Služby

 • servis - společnost nabízí i zákaznický servis, který je možné využít denně od 8:00 do 15:00.
 • ostření - společnost disponuje nejnovějším možným vybavením, díky kterému lze ostřit i speciální geometrie jako je: nerovnoměrné dělení břitu, proměnná šroubovice, složená spirála (každý břit s jinou šroubovicí), vlasová válcová fazeta atd. Na vyžádání jsou k nástrojům dodávány kompletní měřící protokoly

Trh (zákazníci)

Produkty společnosti jsou určeny pro klíčový segment trhu a to:

 • letecký průmysl-  společnost Rotana a.s. navrhuje, vyvíjí a vyrábí obráběcí nástroje pro mnoho aplikací v leteckém průmyslu. Výrobky jsou uzpůsobeny zvyšující se poptávce po produktivnějším obrábění kompozitních materiálů.
 • energetický průmysl- firma je dlouhodobě spolehlivým partnerem pro dodávky speciálních řezných nástrojů pro náročné aplikace v energetickém průmyslu.
 • automobilní průmysl- již dlouhodobě navrhují a dodávají různá řešení řezných nástrojů pro řadu aplikací v automobilovém průmyslu. Nástroje splňují vysoké požadavky na kvalitu obráběných ploch. Důraz je kladen nejen na kvalitu, ale také na nejkratší strojní čas.
 • ostatní průmyslové trhy- technologie obrábění patří k nejrozšířenějším technickým disciplínám ve strojírenství.  Různé druhy obráběných materiálů, odlišné požadavky na kvalitu obrobených ploch a především různorodá produktivita vyžadují rozsáhlé zkušenosti při volbě optimální geometrie nástroje.

Společnost Rotana a.s. má mnohaleté zkušenosti s návrhem obráběcích nástrojů pro aplikace v různých odvětvích strojírenského průmyslu. Na základě aplikace vlastního know-how je možné volit požadovaný nástroj s předem definovanou geometrií. Při znalosti optimální geometrie dochází k výraznému zlepšení užitných vlastností obráběcích nástrojů. 


Projekty, záměry

 • Systém specifického vzdělávání zaměstnanců společnosti ROTANA - cílem je zvýšení specifických znalosti pracovníků při výrobě monolitních rotačních obráběcích nástrojů ze slinutých karbidů a vytvoření dlouhodobě fungujícího vzdělávacího systému specifického vzdělávání.
 • Zavedení výroby speciálních mikro-nástrojů ze slinutého karbidu - cílem projektu je zavedení přesné a efektivní výroby tzv. mikro- nástrojů ze slinutého karbidu, tj. nástrojů pro třískové obrábění o průměrech 0,1mm-1,5mm s přesností cca 0,003mm.
 • Posílení vývojové a inovační kapacity společnosti ROTANA a.s. - cílem projektu je zřízení funkčně samostatného vývojového a inovačního pracoviště, které bude vybaveno vysoce moderními a přesnými technologiemi pro výrobu vzorků a pro následné měření a testování.
 • Pořízení výrobní technologie pro výrobu speciálních závitovacích nástrojů ze slinutého karbidu a renovaci PKD a CBN nástrojů - cílem je pořízení výrobní technologie pro výrobu speciálních závitovacích nástrojů ze slinutého karbidu a renovaci PKD (polykrystalický-diamant) a CBU (kubický nitrid bóru) nástrojů.
 • Zavedení kompletní výroby speciálních nástrojů z PKD (polykrystalický diamant) a CBN (kubický nitrid bóru) - cílem je pořízení nové moderní výrobní technologie za účelem výroby speciálních nástrojů z PKD a CBU

Nabídka práce (volná místa)

Aktuální nabídku pracovních míst zjistíte po vznesení dotazu na firemní email: rotana@rotana.cz


Partneři

Informace budou doplněny