Kinský Žďár, a.s.
Žďár nad Sázavou
 

Kinský Žďár, a.s.

partner projektu

Kinský Žďár, a.s.

Adresa:Zámek 1/1, Žďár nad Sázavou 591 01
Telefon:566 620 946
Web:http://kinsky-zdar.cz

Založení akciové společnosti se datuje k datu vzniku dne 13. 5. 1992. Společnost je rozdělana dle oborů zaměření na lesní hospodářství, rybářství, sportovní rybolov, obchodní dům a poplatkový lov.

Obory činnosti

 
GPS souřadnice: 49°35'1.388"N, 15°56'13.072"E
 

O společnosti

Založení akciové společnosti se datuje k datu vzniku dne 13. 5. 1992. Společnost je rozdělana dle oborů zaměření na lesní hospodářství, rybářství, sportovní rybolov, obchodní dům a poplatkový lov.

1. Lesní hospodářství-

Hlavní cíle hospodaření na lesním majetku:

 • uplatňování podrostního způsobu hospodaření s cílem dosažení přirozené obnovy porostů
 • ekonomicky únosná přeměna druhové skladby porostů
 • rozčlenění a stabilizace plošně nadprůměrně zastoupených porostů 7. a 8. věkového stupně / důsledek kalamity v roce 1930 /
 • vytvářet podmínky pro dlouhodobou produkční a ekonomickou vyrovnanost hospodaření
 • využívat technologie šetrné k přírodnímu prostředí

Poskytované služby a práce:

Zajistíme sadební materiál, chemické prostředky na ochranu lesa. 
Prodej sortimentů surového dříví – pilařská kulatina, vlákniny, palivové dříví. 

2. Rybářství-

V současné době společnost hospodaří na 750 ha rybníků ležících převážně v podmínkách Českomoravské vysočiny v nadmořské výšce 550-650 m n.m. na území okresů Žďár nad Sázavou, Havlíčkův Brod, Pelhřimov a Jihlava. Z celkového počtu 132 je 59 chovných. Největším rybníkem je Velké Dářko s rozlohou 206 ha. Významná část rybníků se nachází v Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy což určuje i princip výroby ryb, který předpokládá v prvé řadě využití přirozené produkce rybníků se zaměřením vyprodukovat kvalitní rybu ve zdravém vodním prostředí.

Zabýváme se chovem sladkovodních ryb, při jejichž chovu se vychází z dlouhodobé rybářské tradice. Hlavní chovanou rybou je kapr, máme vlastní chov plemenných linií - Žďárský šupinatý kapr a Žďárský lysý kapr.

Vzhledem k drsným klimatickým podmínkám se využívá u kapra provozních hybridů - většinou křížení 
s kaprem Ropšínským, který vnáší odolnost a lepší hmotnostní přírůstky. Naše produkce obsahuje následující druhy ryb: kapr, pstruh, síh-marena, peleď, štika, lín, candát, okoun a příležitostně i další druhy ryb.

3. Sportovní rybolov-

Společnost KINSKÝ Žďár, a.s. nabízí rekreační a sportovní rybolov na rybníku Sykovec. Toto rekreační rybaření je určeno pro každého, kdo má chuť si zarybařit. Stačí zakoupit si povolenku a dodržovat pravidla.

Obecné podmínky k lovu ryb na rybníku Sykovec společnosti KINSKÝ Žďár, a.s.: 
 

 • Loví se pouze ve vyznačených sektorech od kempu "Sykovec".
 • Lovící je povinný dodržovat všechna specifická nařízení a předpisy stanovené majitelem - provozovatelem rybníku.
 • Druhy a ceny povolenek budou k nahlédnutí na rybářské baště.
 • Každá povolenka bude zálohována poplatkem 300 Kč a po vrácení povolenky bude záloha vrácena zpět.
 • Pravidla rybolovu jsou specifické ke každému druhu povolenky a budou vyznačena na zadní straně zakoupené povolenky.
 • Lovící je povinen používat podložku k manipulaci s ulovenou rybou. V případě, že ji nevlastní je povinen si ji za úplatu půjčit u správce areálu. Jinak lovícímu nebude umožněn lov.
 • Parkování je povoleno pouze na vyznačených parkovištích nebo ostatních místech po domluvě se správcem areálu.
 • Majitel si vyhrazuje právo na změnu řádu dle potřeby.
 • Dojde-li k porušení předpisů, nařízení a rybářského řádu, vystavuje se lovící případnému trestnímu stíhání a odebrání povolenky k lovu.

4. Obchodní dům Kinský Žďár, a.s.

Obchodní dům Kinský Žďár nad Sázavou na ploše více jak 3500 m2 nabízí široký sortiment zboží, výrobků každodenní potřeby včetně servisu pro kutily, ale i profesionály s příznačným názvem " Vše pro les, dům, zahradu ". Nabízí služby jako je řezání plošného materiálu formátovací pilou, hranění desek a dopravu.  Servis zahradních strojů a motorových pil STIHL, broušení řetězů.

5. Poplatkový lov

Společnost KINSKÝ Žďár, a.s. provozuje myslivost ve vlastní režii ve své honitbě na výměře téměř 5.800 ha. Hlavním druhem zvěře je zvěř jelení, černá a srnčí. Tyto druhy zde dosahují velmi dobré kvality, což je doloženo medailovými trofejemi. Cílem mysliveckého hospodaření je dosáhnout optimálních stavů zvěře, které nebudou působit neúměrné škody, neslučitelné s potřebami lesního hospodářství, avšak ve vysoké kvalitě trofejí a dobré tělesné kondici veškeré chované zvěře.


Produkt

 • Zemědělská výroba- hospodaření v lese na pozemcích vlastních, pronajatých nebo užívaných na základě jiného právního důvodu chov ryb, rostlinná výroba, živočišná výroba
 • Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodeje mimo obory vyhrazené živnostenským zákonem
 • Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy
 • Silniční motorová doprava nákladní v rozsahu: vnitrostátní
 • Ubytovací služby, hostinská činnost

Trh (zákazníci)

Informace budou doplněny.


Projekty, záměry

Informace budou doplněny.


Nabídka práce (volná místa)

Informace budou doplněny.


Partneři

Informace budo doplněny.