Teleflex-Arrow International CR a.s.
Žďár nad Sázavou
 

Teleflex-Arrow International CR a.s.

partner projektu

Teleflex-Arrow International CR a.s.

Adresa:Jamská 2359/47, Žďár nad Sázavou 591 01
Telefon:566 510 444
Web:http://teleflex.com/cs

Společnost Teleflex byla nejprve zaměřená na strojírenství, profilovala se jako průmyslový podnik nabízející řadu různých řešení, poté se vyvinula v dodavatele specializujícího se na lékařská zařízení.

Obory činnosti

 
GPS souřadnice: 49°33'19.233"N, 15°57'30.882"E
 

O společnosti

Společnost svoji činnost zahájila v roce 1943 s jedním jednoduchým výrobkem – spirálovým kabelem s více dráty a mechanismem, který umožňoval převádět pohyby v předozadním směru na otáčivý pohyb. Jeho první využití bylo v letadlech Spitfire za druhé světové války. Používal se jako flexibilní kabel k nastavení vysílačky pilota, která se nacházela za kokpitem mimo jeho dosah. První název vychází z pojmenování právě tohoto flexibilního kabelu, který se používal k teleskopickému nastavení vysílačky.

Po čase se společnost Teleflex zaměřená na strojírenství profilovala jako průmyslový podnik nabízející řadu různých řešení, aby se potom vyvinula v dodavatele specializujícího se na lékařská zařízení.

Závod ve Žďáru nad Sázavou byl otevřen v roce 2006. Je to moderní výrobní provoz v nové budově s rozlohou přibližně 10 000 čtverečních metrů. Zaměstnáváme téměř 430 lidí v odborných a výrobních pozicích. Závod se specializuje na výrobu a montáž zdravotnických katetrizačních prostředků. Arrow patří k předním světovým značkám katetrizačních výrobků pro vaskulární přístup při kritických lékařských zákrocích.

Budova byla architektonicky oceněna jako Stavba Vysočiny 2006, a rostoucí tým odborníků vytvářejí výjimečné pracovní prostředí, ve kterém se mohou zaměstnanci dále rozvíjet a růst.


Produkt

Společnost se specializuje na výrobu lékařských zařízení.

Jedná se o produkty:

  • Anestezie

Podporujeme využití moderních anestetických technik pro zlepšení výsledků a snížení nákladů na zdravotní péči. Díky spolupráci s klinickými odborníky na celém světě jsme na špici vývoje technologií, klinického výzkumu a vzdělávání, které zajišťují pokrok anestetické praxe smysluplným způsobem. V současné době naše značky LMA a Rüsch zahrnují některé z nejmodernějších zdravotnických prostředků pro zajištění dýchacích cest, které jsou na trhu dostupné.

Součástí našeho portfolia pro management bolesti značky Arrow jsou katétry a jednorázové pumpy pro regionální anestezii; všechny jsou konstruovány tak, aby zlepšovaly pooperační stavy pacientů s bolestí.

  • Kardiologie

Výrobky a technologie pro kardiologickou péči jsou již téměř 50 let spolehlivým partnerem kardiochirurgů a intervenčních kardiologů. Široké portfolio, včetně jedinečných výrobků značky Arrow, zahrnuje jak technologicky nejvyspělejší intraaortální balónkovou pumpu a katétry pro kriticky nemocné kardiologické pacienty, tak kompletní sortiment diagnostických kardiologických katétrů používaných při monitorování a léčbě všech kardiologických pacientů.

  • Intervenční přístup

Výrobky značky Arrow, a to od osvědčené katétrové technologie po cenami ověnčené systémy pro kostní biopsii a intraoseální přístup, poskytují klinicky relevantní avšak ekonomická řešení pro zkvalitnění péče o pacienty v oblasti dialýzy, onkologie, periferních zákroků a urgentní péče.

S nejrozsáhlejším sortimentem centrálních žilních katétrů ve zdravotnictví je společnost Teleflex důvěryhodným partnerem pro zajištění intervenčního přístupu.

  • Respirace

Teleflex soustavně usiluje o zkvalitnění standardu respirační péče prostřednictvím progresivních lékařských technologií, které jsou speciálně určeny pro naplňování potřeb odborníků na respirační péči.

Portfolio naší značky Hudson RCI, zaměřené na respirační terapii poskytuje komplexní sortiment respiračních řešení pro kyslíkovou a aerosolovou terapii a aktivní zvlhčení pro invazní i neinvazní ventilaci.

  • Chirurgie

Společnost Teleflex pracuje se špičkovými chirurgickými inovacemi, aby svým zákazníkům poskytla komplexní portfolio výrobků, které je odezvou na výzvy soustavně se rozvíjející chirurgie.

Rozsáhlé portfolio minimálně invazivních řešení zahrnuje inovativní perkutánní laparoskopii a fasciální uzávěry a ligační výrobky značky Weck, zatímco naše spolehlivé portfolio chirurgických nástrojů Pilling poskytuje chirurgům komplexní sortiment dlouhodobě osvědčených nástrojů pro celou řadu různých specializací.

  • Urologie

Svým širokým sortimentem urologických řešení Teleflex lékařům zajišťuje přístup k nejmodernějším zdravotnickým prostředkům, které pacientům pomáhají při zachování celkového zdraví močového měchýře v zařízeních akutní péče i v rámci domácí péče.

Urologické výrobky značky Rüsch zahrnují komplexní řadu řešení péče o močový měchýř, jako jsou intermitentní a permanentní katétry a prostředky pro sběr moči, ale i produkty pro urologické operační zákroky a endourologii.

  • Žilní přístup

Technologicky pokročilé prostředky pro zajištění cévního přístupu Arrow, které historicky staví na inovacích, mají vynikající renomé na celém světě.

Mnoho z našich produktů pro zajištění vaskulárního přístupu má antimikrobiální a antitrombogenní ochranu, jejímž cílem je snižovat vaskulární komplikace. Týká se to zejména dlouhodobých a krátkodobých centrálních žilních katétrů (CVC), zaváděcích sheathů, arteriálních kanyl, periferně zaváděných centrálních katétrů (PICC), ale i speciálních zdravotnických prostředků pro intraoseální vaskulární přístup a moderních vaskulárních naváděcích systémů, které usnadňují zavádění CVC a PICC do cév v blízkosti srdce.

  • Domácí péče

Řada urologických a tracheostomických výrobků pro ambulantní péči vyrobené speciálně s ohledem na potřeby pacientů v domácím prostředí nebo v prostředí rehabilitačních zařízení, institucích sociální péče a pečovatelských domovech.


Trh (zákazníci)

Informace budou doplněny.


Projekty, záměry

  • Nadace Teleflex

Cílem nadace Teleflex je ovlivnit kvalitu života v komunitách Teleflex. Tohoto cíle dosahují díky podpoře programů, o které se svědomitě starají zaměstnanci společnosti Teleflex na základě dobrovolnické činnosti.

Nadace podporuje filantropického ducha zaměstnanců společnosti Teleflex prostřednictvím pečlivě vybraných dárků a dobrovolnických programů pro týmy.

Mají zaměstnance a zákazníky ve více než 150 zemích a financují charity v souladu se svým posláním, které si zvolili jakožto nadnárodní společnost specializující se na lékařská zařízení. Nadace Teleflex nepřijímá nevyžádané žádosti o grant.


Nabídka práce (volná místa)

Aktuální nabídku volných pracovních míst naleznete na webových stránkách společnosti  http://www.teleflex.com/cs/emea/careers/zdar/index.html


Partneři

Informace budou doplněny.