AXIOM TECH s.r.o.
Žďár nad Sázavou
 

AXIOM TECH s.r.o.

partner projektu

AXIOM TECH s.r.o.

Adresa:Strojírenská 341/16, Žďár nad Sázavou 591 01
Telefon:565 651 111
E-mail:
Web:http://axiomtech.cz

Konzultační a obchodně inženýrská společnost a od svého založení v roce 1993 se činnosti zaměřují především na oblast softwarových technologií a služeb pro vývoj výrobků v různých odvětvích průmyslu. Jsou strategickým partnerem společnosti SIEMENS Industry Software pro oblast průmyslového software.

Obory činnosti

 
GPS souřadnice: 49°33'35.415"N, 15°55'51.077"E
 

O společnosti

Konzultační a obchodně inženýrská společnost a od svého založení v roce 1993 se činnosti zaměřují především na oblast softwarových technologií a služeb pro vývoj výrobků v různých odvětvích průmyslu. Jsou strategickým partnerem společnosti SIEMENS Industry Software pro oblast průmyslového software.

Činnosti jsou postavené na partnerství se společností Siemens. Řadíme se mezi nejvýznamnější partnery společnosti Siemens v oblasti softwarových technologií v Evropě a jako jediní v ČR se v roce 2015 stali platinovým partnerem. Zákazníkům tak umožňují pracovat s nejmodernějšími technologiemi a pomáhají ji být v rámci svých produktů a služeb špičkou na trhu.


Produkt

1. CAx/PLM Řešení

 • PLM Teamcenter

PLM systém TEAMCENTER spojuje lidi z celého životního cyklu výrobku pomocí jediného zdroje znalostí o produktech a procesech.

 • CAM

Poskytuje komplexní řešení této problematiky pro všechna odvětví strojírenské výroby. Podporuje nejčastěji používané CNC profese od frézování a vrtání přes soustružení až po drátové řezání.

 • CAD řešení NX a SOLID EDGE

Pro komplexní pokrytí konstrukce převážně pro tvorbu tvarově náročných dílů a rozsáhlých sestav je určen CAx systém NX. Pro oblast klasické strojní konstrukce, práci s plechovými díly, rámovými konstrukcemi je vhodný CAD systém Solid Edge.

 • Digitální továrna Tecnomatix

Pojem Digitální továrna označuje rozsáhlou síť digitálních metod, modelů a nástrojů, které jsou integrovány v rámci průběžného řízení dat. Cílem je komplexní a systémové plánování, projektování, ověřování a průběžné zlepšování všech důležitých struktur, procesů a zdrojů reálné továrny v souvislosti s jejími výrobky. Díky přesnému digitálnímu modelování, simulacím a 3D vizualizaci všichni ti, kteří spolupracují během vývoje, mohou vizualizovat a analyzovat budoucí výrobní procesy. Omezí se tak chyby, které by se jinak objevily až při náběhu výroby.

 • CAE

Cílem je získání informací a náhledu o chování simulací. Efektivním využitím simulací mohou projektoví manažeři snížit náklady a rizika.

 • VERICUT

Verifikace, simulace a optimalizace NC kódu pomáhají s relativně malým úsilím zrychlit obráběcí operace a ušetřit strojní časy a následně náklady.

 • Product Cost Management

Komplexním řešením pro výpočet cen výrobků- jedinečnost softwaru spočívá v kontinuální detailní kontrole nákladů vznikajícího produktu až po jeho finální výrobu.

 • Ostatní

Kromě širokého spektra softwarů společnosti Siemens PLM Software patří do portfolia několik neméně významných produktů, doplňujících možné požadavky zákazníků na zpracování schematických zapojení, normalizovaných dílů či z oboru slévárenství. Komplexnost celé naší nabídky doplňujeme přehledem pracovních stanic společnosti Hewlett Packard a 3D polohovacích zařízení.

 

2. Služby

 • Školení a konzultace

Nezbytnou součástí pořízení jakéhokoliv systému je důkladné proškolení pracovníků. Při školení kladou velký důraz na to, aby si uživatelé mohli sami prakticky vyzkoušet práci se systémy, proto bývá školení často rozděleno do několikadenních bloků. Čas mezi těmito bloky je určen pro ověření nabytých znalostí na vlastním pracovišti.

 • Technické audity

Společnost AXIOM TECH nabízí provedení technických auditů u svých zákazníků i ve firmách, které nepoužívají CAx systémy od společnosti Siemens PLM Software. Technický audit u stávajícich zákazníků si klade za cíl zjistit stav v procesu návrhu výrobku, konstrukce, technologie a přípravy výroby. Technický audit ve firmách, které nevyužívají CAx systém NX nebo Solid Edge řeší stav současného CAx systému s návrhem možné optimalizace.

 • Konstrukční kancelář

Společnost AXIOM TECH nabízí kromě portfolia software pro strojírenství rovněž služby konstrukční kanceláře ve Žďáru nad Sázavou. Zákazníky jsou významné společnosti z všeobecného strojírenství a automobilového průmyslu, těžkého strojírenství a energetiky.

 • NC programování

Pracovníci mají mnoholeté praktické zkušenosti v oblasti CNC. Můžou poskytnout kapacity přímo pro konkrétní zakázku nebo například technickou pomoc při rozjezdu výroby na CNC strojích. Mezi služby patří i zakázkové NC programování.

 • Vývoj aplikací

Vývojové oddělení společnosti AXIOM TECH s.r.o. vytváří programové aplikace pro CAD systém NX. Programátoři realizují požadavky zákazníků na nadstavbové programy pro vyšší stupeň automatizace, zvýšení produktivity práce, zabezpečení kontrol a řešení nestandardních postupů při používání CAD NX. Některé z nadstaveb řeší i správu dat a práci s rozšířenými kusovníky.

 • Technické analýzy a simulace

Díky simulacím můžete vyzkoušet více variant a tím ušetřit přímé náklady při výrobě velmi nákladných fyzických prototypů. Na začátku celého procesu vývoje a návrhu by měl samotnou koncepci konstrukce podpořit výpočet návrhový. Podle něj se můžete rozhodnout pro správnou variantu a správnou koncepci vývoje výrobku. Součástí služeb je provádění technických analýz v oblasti statiky, dynamiky, kinematiky a lití kovů.

 • Simulace výrobních procesů

V rámci služeb nabízí i zpracování projektů v systému Plant Simulation.

 • Výroba a vývoj

ProPelety s.r.o. byla založena v roce 2009 jako 100% dceřiná společnost společnosti AXIOM TECH s.r.o. Zabývá se komplexními dodávkami technologií pro zpracování a využití energie z rostlinného odpadu a rychle obnovitelných přírodních zdrojů. Společnost ProPelety s.r.o. zajišťuje dodávky výrobních linek optimalizovaných pro střední a velké zemědělce, se zaměřením na rostlinnou výrobu.


Trh (zákazníci)

 • Audi
 • Benteler
 • Siemens RD
 • Continental Barum, s.r.o.

Projekty, záměry

Informace budou doplněny.


Nabídka práce (volná místa)

Aktuální nabídku volných pracovních míst naleznete na webových stránkách společnosti- http://www.axiomtech.cz/24744-kariera-axiom-tech


Partneři

Informace budou doplněny.