Vše o podnikání
na jednom místě
Informační portál podpory
a podnikání na Vysočině
 

Vzdělávání – společná cesta k rozvoji!

Krajská hospodářská komora Kraje Vysočina ve spolupráci s okresními hospodářskými komorami připravuje projekt Vzdělávání – společná cesta k rozvoji, kde nabízí členům HK ČR vzdělávání zaměstnanců v obecných a specializovaných dovednostech ZDARMA.


Základem pro přípravu projektu je výzva 60 Operačního programu zaměstnanost OPZ " Vzdělávání – společná cesta k rozvoji "

Žadateli mohou být zaměstanvatelské svazy, sdružení podniků, zájmová sdružení právnických osob, spolky, Hosodářská komora České republiky, Agrární komora České republiky, svazy výrobních a spotřebních družstev, zastřewšující organizace nestátních neziskových organizací a subjekty sdružující účelová zařízení registrovaných církví a náboženských společností .

Výše podpory z EU a státního rozpočtu je 100%

Podporovanými aktivitami jsou:

  • Další profesní vzdělávání zaměstnanců podporované zaměstnavateli.
  • Podporované oblasti vzdělávání: Obecné IT, Měkké a manažerské dovednosti, Jazykové vzdělávání, Specializované IT, Účetní, ekonomické a právní kurzy, Technické a jiné odborné vzdělávání, Interní lektor

 

9. 9. 2016


Zpět