Vše o podnikání
na jednom místě
Informační portál podpory
a podnikání na Vysočině
 

Na správné místo

Krajská hospodářská komora Kraje Vysočina je realizátorem projektu financovaného z operačního programu EU Zaměstnanost. Cílem projektu je zvýšení zaměstnanosti nezaměstnaných a ekonomicky neaktivnách osob mladších 25 let.


Situace na trhu práce je v současnosti poměrně dobrá díky relativně vysokému růstu ekonomiky. Přes tento pozitivní vývoj se nedaří pro určité ohrožené skupiny obyvatel najít adekvátní, dobře ohodnocené uplatnění na trhu práce. Česká ekonomika je úzce navázána na situaci v EU a musí nás proto značně znepokojovat alarmující situace na trhu práce a to zejména ve vztahu k mladým lidem, kdy každý pátý mladý člověk nenajde zaměstnání (v eurozóně 23%). Přesto, že situace v ČR je lepší, existuje řada problémů v této skupině i u nás. Negativní vývoj v EU a existující problémy spojené s touto skupinou (chybějící praxe, nedostatečná znalost požadavků zaměstnavatelské sféry, absence dovedností se prosadit, nedostatečná finanční gramotnost a s ní spojené pády do dluhové pasti a překvapivě i slabá úroveň znalostí v práci s IT technikou) v ČR nás vedly k rozhodnutí zaměřit aktivity projektu právě na cílovou skupinu uchazečů o zaměstnání a neaktivních osob mladších 25 let.

Mladí lidé:

  • nemají dostatečnou praxi ani dostatek životních zkušeností
  • chybí jim kontakt se zaměstnavatelskou sférou
  • nemají dostatek informací z podnikatelského prostředí
  • nemají základní znalosti a dovednosti pro případné zahájení podnikání v oborech, kde je to relevantní

V každém zaměstnání je i na mladého člověka od počátku poměrně značný tlak na vysokou
produktivitu práce. Pro zaměstnavatele je ekonomicky nákladné mladé pracovníky bez praxe vzdělávat. V současné době potřebují zaměstnance s okamžitou vysokou produktivitou práce. Z těchto důvodů preferují zkušené pracovníky s několikaletou praxí.


Cílem je zvýšit zaměstnanost nezaměstnaných osob a ekonomicky neaktivních osob mladších 25 let.

Informace o projektu, jeho průběhu a výstupech budou uveřejněny na webových stránkách HK. Job Point pro mladé bude vybaveno banner upem s vizualizací projektu.


Klíčové aktivity

Firemní dny
Budou realizovány motivační aktivity zaměřené na zvýšení orientace v požadavcích trhu práce a aktivity ke zvýšení osobní motivace cílové skupiny k vyhledání zaměstnání. Firemní dny formou soustředění zaměstnavatelů na jedno místo a organizace setkání s cílovou skupinou.

 

Workshopy s personalisty
Aktivita zaměřená na zvýšení orientace v požadavcích trhu práce a ke zvýšení motivace účastníka k vyhledání zaměstnání a k zařazení do dalších aktivit projektu. Cílová skupina získá přehled o odborných asociálních požadavcích zaměstnavatelů (např. umět jednat s lidmi, nést odpovědnost, komunikace, loajalita, sebereflexe, flexibilita, respektování autorit atd.). Předpokládá se zapojení především žáků z posledních ročníků škol, ale v menší míře i zájemců a neaktivních osob.

 

Finanční gramotnost
Realizace za účelem rozvoje základních kompetencí cílové skupiny a snazšího uplatnění na trhu práce. Současně se zvýší motivace účastníka k vyhledání zaměstnání a pomůže zamezit demotivaci k uplatnění na trhu práce v důsledku upadnutí do "dluhové pasti" (nejrozšířenější důvod ekonomické neaktivity).

 

Rozvoj IT kompetencí
Realizace za účelem rozvoje základních kompetencí cílové skupiny a snazšího uplatnění na trhu práce. V době přicházející digitalizace (4. průmyslová revoluce) získá účastník kompetence, které mu umožní lepší uplatnění na trhu práce.
Prezenční kurz o rozsahu 10 hodin, E-learningový kurz (součást kurzu) 5 hodin/kurz

 

Job Point pro mladé
Zaměřeno na poradenskou a informační činnost a motivující účastníka k vyhledání zaměstnání, aktivní pomoc při umístění účastníka projektu na trhu práce a jeho zapracování.
Poradce poskytuje veškeré individuální služby pro cílovou skupinu a organizuje skupinové workshopy. Dále se zabývá vyhledáním vhodného pracovního uplatnění na trhu práce pro cílovou skupinu a domlouvá se zaměstnavateli konkrétní podmínky pro proces zapracování mladého zájemce o práci a podmínky přímé podpory.

 

Exkurze ve firmách
Aktivita zaměřená na zvýšení orientace v požadavcích trhu práce a ke zvýšení motivace účastníka k vyhledání zaměstnání a k zařazení do dalších aktivit projektu.
Realizace exkurzí v místě u zaměstnavatele (možnost prohlédnout hlavní provozy, konkrétní pracovní prostředí a zázemí). Získání povědomí o firmách z daného oboru a regionu.


 

5. 1. 2017


Zpět