Vše o podnikání
na jednom místě
Informační portál podpory
a podnikání na Vysočině
 

Členská schůze Krajské hospodářské komory Kraje Vysočina

4. 5. 2017, 16:00  —  4. 5. 2017, 18:00
v Hotelu Gustav Mahler v Jihlavě

1. Prezence 15.45 - 16.00 hod.
2. Zahájení 16.00 hod.
3. Schválení programu
4. Vystoupení hostů
5. Volba skrutátora, zapisovatele, ověřovatelů
6. Volba komisí: - mandátová, návrhová, volební
7. Zpráva o činnosti za rok 2016 – jednotlivé OHK
8. Zpráva kontrolní komise
9. Schválení účetní závěrky za rok 2016
10. Volba předsedy KHK
11. Volba místopředsedů, členů představenstva a kontrolní komise KHK
12. Schválení kandidátů do orgánů HK ČR za Kraj Vysočina
13. Diskuse
14. Schválení usnesení
15. Zakončení členské schůze

2. 5. 2017


Zpět