Vše o podnikání
na jednom místě
Informační portál podpory
a podnikání na Vysočině
 

Rozhovor s GŘ - Co nového na Žďase?

V průběhu letních prázdnin se uskutečnilo setkání Jiřího Novotného, předsedy představenstva Okresní hospodářské komory ve Žďáru nad Sázavou, a Pavla Cesneka, generálního ředitele a místopředsedy představenstva společnosti Žďas.


Cílem setkání bylo navázání vztahů po změně vlastnické struktury společnosti ŽĎAS a výměně managementu společnosti a dále hledání možností rozvoje spolupráce mezi OHK a ŽĎAS.

Při této příležitosti padly některé otázky vztahující se k aktuálnímu stavu firmy, výhledu a strategii.

JN: Firma ŽĎAS je svou velikostí velice významným zaměstnavatelským a podnikatelským subjektem v regionu a v posledním období začala panovat jistá nervozita okolí ve smyslu, jaká čeká firmu budoucnost. Máte už jasno?

PC: Období před změnou majitelů a i v době probíhající akvizice bylo do jisté míry neukotvené a mohlo vyvolat různé pocity nejistoty už i s ohledem na to, že probíhalo v relativně delším časovém období. To je ale za námi a nový majitel, finanční skupina CEFC, se zcela jednoznačně pustila do strategického rozvoje firmy. Změnila se významná část managementu společnosti, byla nastavena jasně definovaná očekávání a všichni máme teď za úkol pracovat na jejich naplnění.

JN: Co si pod tím můžeme představit?                                                          

PC: Jednoznačným cílem je kontinuelně zajišťovat zakázkovou  náplň firmy, zajistit stabilní místo na stávajících trzích, intenzivně se pustit do rozvojových aktivit v oblasti rozvojových projektů, nových technologií, nových segmentů. A samozřejmě zajistit ziskovost podnikání firmy.

JN: Co tedy můžeme očekávat?

PC: Je před námi řada úkolů, které se kontinuálně prolínají naším děním. Některé průběžně realizujeme, na některé se připravujeme. Jak už jsem zmínil, vyměnila se významná část managementu firmy. Postupně se daří stabilizovat stávající zaměstnance, zajistit výrobní program a v případě potřeby zreorganizovat firmu tak, aby byla pružná a efektivní. 
Musím říct, že zajištění výrobního programu se nám v poslední době začíná velice efektivně dařit, naopak, vyvstává problém s výrobní kapacitou, narážíme na počet zaměstnanců ve výrobních profesích.
V letošním roce proběhlo jedno kolo plošného navýšení mezd, jedno kolo individuálního zvýšení ohodnocení vybraných zaměstnanců a aktuálně pracujeme na úpravě odměňování vybraných profesí a tzv. nositelů know-how. V současné době mzdovou problematiku vnímáme jako přímou investici do budoucnosti firmy a jeji konkurenceschopnosti. Neomezujeme se samozřejmě pouze na problematiku mezd, díváme se na to optikou celkového zlepšování podmínek ve firmě.
Zároveň chceme, abychom v regionu fungovali jako zodpovědný sociální prvek. Budeme rozvíjet spolupráci se školami, státními i nestátními institucemi.

JN: Zmínil jste výrobní program. Můžete nám prozradit něco z novinek?

PC: S výrobním programem se začínáme zaobírat systematicky, především chceme integrovat produkty, služby a know-how napříč společností, abychom přinesli zákazníkovi plnou přidanou hodnotu, ne pouze zařízení (např. lis) či pouze nástroj. Dále investujeme značné finanční prostředky do technického rozvoje současných zařízení, abychom v daných segmentech jako je automotive, železniční doprava, letecká doprava, strojírenství zajistili maximální technologický a výrobní komfort, dle vysokého růstu technologické a výrobní náročnosti klientů. Dle nové strategie se naše společnost intenzivně zabývá sektorem energetiky, který je pro naši společnost dlouhodobě perspektivní a to nejen dodávkami jednotlivých komponentů, například turbín, ale i být významným parnerem dodavatelů energetických celků. Dalším plusem je, že zákazníkovi, v případě potřeby, můžeme nabídnout i financovaní projektů či dodávek.

JN: Jak v tuto chvíli vnímáte spolupráci s OHK?

PC: OHK vnímáme jako partnera, který nám může pomoci propojovat podnikatelské aktivity jak v rámci regionu, tak i mimo něj a díky svému působení nás může v řadě věcí aktivně podpořit. Hodláme být aktivními členy a vzájemně rozvíjet možné synergie.

Rozhovor vedl Jiří Novotný a Pavel Cesnek.

6. 10. 2017


Zpět