Vše o podnikání
na jednom místě
Informační portál podpory
a podnikání na Vysočině
 

Z jednání představenstva Krajské hospodářské komory

Dne 9.3.2015 proběhlo v Třebíči zasedání představenstva Krajské hospodářské komory KHK Kraje Vysočina. Na programu jednání byl návrh strategických cílů KHK, informace z jednání Regionální stále konference, mezinárodní spolupráce EXPO 2015 a příprava krajské konference.


V pondělí 9. března 2015 se uskutečnilo zasedání představenstva Krajské hospodářské komory Kraje Vysočina v Třebíči v konferenčních prostorách Hotelu ATOM. Nový systém výjezdních zasedání Krajské hospodářské komory Kraje Vysočina do okresních měst, sídel Okresních hospodářských komor, navrhl místopředseda KHK KV a předseda OHKT Richard Horký. Cílem je větší poznání jednotlivých regionů, neboť Kraj Vysočina vznikl jako novotvar z části jihomoravského, jihočeského a východočeského kraje. Jednání zahájil předseda KHK KV Jaroslav Huňáček.

Předseda představenstva OHK Třebíč Ing. Horký přivítal přítomné v Třebíči a krátce poinformoval o OHK Třebíč. Informoval o projektech Regionální třebíčsko – webový portál, Třebíč žije - spolupráce s městem, Výletní noviny – 30 tis. ks financováno z reklam, Veletr práce a firem, Adventní setkáni, Podnikatelský ples.

Představenstvo KHK projednalo návrhy strategických cílů na budoucí období. Základem jsou návrhy jednotlivých okresních HK. Jednotlivé návrhy budou zapracovány do strategie KHK a předloženy na krajské konferenci.

Kraj Vysočina připravuje prezentaci na Všeobecné světové výstavě EXPO 2015 v Miláně.  Tématem výstavy bude „Fiat Lux- budiž světlo“.  Výstava proběhne v termínu 16. – 30. září 2015. Jako doprovodná aktivity bude podnikatelská mise. Kraj oslovil 45 firem k partnerství na výstavě či případné účasti na podnikatelské misi. Kraj uhradí pozemní dopravu, tlumočení, jednací prostory. Kraj dodá seznam dosud přihlášených firem. KHK bude o podnikatelské misi informovat své členy.

Pan předseda Jaroslav Huňáček informoval o nominaci členů KHK do pracovních skupin při Regionální stálé konferenci, kdy za KHK byli schváleni: Jaroslav Huňáček do dopravní, Richard Horký do životního prostředí, Hana Šmidrkalová do zdravotní a Jiří Novotný do rozvoje. Dále konstatoval, že mezi vedením Kraje Vysočina a KHK je velmi dobrá úroveň spolupráce. KHK bude přicházet s dalšími konkrétními návrhy projektů s Krajem Vysočina.

KHK KV obdržela pozvánky na valné hromady ENERGOKLASTR CTT Vysočina 30.3.2015 v Brně a Energetické agentury Vysočina také 30.3.2015 v Jihlavě. Valné hromady Energetické agentury Vysočina se za KHK KV zúčastní pan Jaroslav Miklík a pan Ing. Richard Horký. Valné hromady ENERGOKLASTRU se za KHK KV zúčastní Ing. Tomáš Prchal.
Proběhla diskuse o termínech a organizaci sněmů OHK. Valná hromada KHK KV bude zorganizována na 12.5.2015 od 15:00 v Jihlavě.

Po třech hodinách bylo jednání ukončeno závěrečným slovem předsedy KHK. 

10. 3. 2015


Zpět