Vše o podnikání
na jednom místě
Informační portál podpory
a podnikání na Vysočině
 

Nabídka profesních vzdělávacích kurzů

Nově jsme pro členy a zájemce připravili nabídku kurzů pro jednoltlivé profese ve firmě. Zájemcům uhradíme v rámci projektu "Vzděláváním k rozvoji Vysočiny" veškeré náklady na organizaci kurzů a školitele - vzdělávací agenturu nebo lektora.


Nabídka vychází z požadavků personalistů firem na zajištění vzdělávání pro jednotlivé profese formou souboru kurzů z nabídky projektu s tím, že obsah kurzů bude přizpůsoben zaměření činnosti firmy. Většina firem, především těch středních a malých, nemá v jednotlivých profesích tolik zaměstnanců tak, aby byla schopna realizovat samostatně nabízené kurzy.

Naše nabídka vychází z možnosti spojit zaměstnance stejné profese z různých firem v podobném předmětu a charakteru podnikání do jednoho kurzu v rámci města, okresu, nebo kraje a nabídnout jim střednědobé koncepční profesní vzdělávání.

Cílem je zajistit kvalitní koncepční vzdělávání pracovníků firem v jednotlivých manažerských, obchodních a administrativních profesích s využitím získaných znalostí v konkrétním podniku.

Termíny: 1x měsíčně po 8 hod po dobu od 5 do 12 měsíců podle zvoleného rozsahu kurzu. Data a dny v jednotlivých měsících budou dohodnuty podle potřeb zájemců a možností dodavatele.

Místo konání: Bude dohodnuto podle možností a potřeb jednotlivých zájemců. Kurzy s možností přihlášení vyhlašují jednotlivé okresní hospodářské komory Kraje Vysočina.

Dodavatel: S-COMP Centre CZ s.r.o., Karolínská 661/4, 186 00 Praha 8, www.scomp.cz

Kontak: Krupičková Iveta, 725 325 026, Strojírenská 2244/34, 591 01 Žďár nad Sázavou 

 

 

17. 8. 2018


Zpět