Vše o podnikání
na jednom místě
Informační portál podpory
a podnikání na Vysočině
 

GIMP

Kurs obecných IT dovedností v rozsahu maximálně 16 hodin.Orientační osnova kurzu:

• Úvod do teorie počítačové grafiky
• Srovnání programu s ostatními editory rastrové grafiky
• Grafické rozhraní
• Vytvoření nového obrázku, otevření a ukládání souboru
• Základní funkce programu
• Zobrazení grafiky
• Operace s obrazy (transformace, zvětšování/zmenšování, plátno)
• Práce s vrstvami (filozofie vrstev, vytváření, organizace, využití)
• Práce s výběry (nastavení, editace, interakce, vlastnosti)
• Nástroje
• Barevné modely a míchání barev, barevné přechody
• Vzorky a stopy štětce – základní přehled
• Retušování a základní barevné korekce
• Práce s textem
• Základní práce s maskou
• Základní filtry


Zpět