Vše o podnikání
na jednom místě
Informační portál podpory
a podnikání na Vysočině
 

Výzkum, vývoj a inovace VVI

Výzkum, vývoj a inovace VVI jsou oblasti, kterým je ze strany EU, státu, regionů prostřednictvím státních institucí a regionálních samospráv věnována velmi vysoká pozornost.

Pro podniky je cílem veškerých aktivit v této oblasti udržení konkurenceschopnosti, zajištění odbytu produkce a vytvoření zisku.

Region Kraje Vysočina je v oblasti výzkumu a vývoje v rámci ČR velmi specifický. Je to dánopředevším historicky demografickou strukturou regionu. Absence velkého administrativně správního centra vedla k tomu, že v regionu jsou minimálně zřízeny a umístěny vysoké školy, vývojové a výzkumné státní organizace.

To však neznamená, že podpora v této oblasti nemá v kraji své opodstatnění. Je však nutné respektovat regionální specifika a umět podpor a dotací účelně využívat, především v podnikatelských subjektech.


Z pohledu výzkumu, vývoje a inovací je pro podniky a podnikání rozhodující rozvoj v následujících oblastech:

  • Spolupráce s výzkumnými a vývojovými organizacemi a vzájemná spolupráce s cílem vytvořit nový inovovaný konkurenceschopný produkt a zavést jej do praxe
  • Výchova a vzdělávání vlastních pracovníků s cílem získání potenciálu pro vlastní vývoj a zavádění inovačních projektů a změn do praxe
  • Vybudování a získání vývojových kapacit (technicko-technologických a lidských) k přípravě a realizaci inovačních projektů 
  • Uplatnění nových inovovaných produktů na stávajících a nových trzích (tuzemských a zahraničních)

Cílem projektu Made In Vysočina a úkolem Hospodářské komory v této oblasti je především:

  1. Informovat o možnostech spolupráce a zprostředkovat kontakty s organizacemi VV a mezi podniky
  2. Informovat o možnostech, podporovat a propagovat studium technických oborů
  3. Informovat a zprostředkovat kvalitní informační a vzdělávací produkty v oblasti VVI
  4. Zajistit informace, mapovat a zprostředkovat kapacity v oblasti VVI
  5. Informovat o možnostech a zprostředkovat podporu aktivit a projektů VVI
  6. Informovat o úspěšných projektech VVI a možnostech uplatnění inovovaných produktů na trzích

Aktuality:

» Archiv