Vše o podnikání
na jednom místě
Informační portál podpory
a podnikání na Vysočině
 

Podpora podnikání a dotace

Databáze podpor a dotací pro podnikatele zahrnuje dotace z evropských fondů, ze státního rozpočtu České republiky či podpory poskytované kraji a dalšími subjekty. Databáze je průběžně aktualizována a umožňuje pohodlné vyhledávání dle zvolených kritérií.

Podpora z fondů EU prostřednictvím operačních programů

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost  

Adobe Flash

4. 12. 2017 [Podrobnosti detail]

Kurz obecných IT dovedností v maximálním rozsahu 16 hodin.

Agroturistika

Tříleté denní studium zakončené absolutoriem a získáním diplomu opravňujícím používat za jméno DiS. Možnost uplatnění v podnikatelské činnosti v oblasti agroturistiky, ekoturistiky a ekoagroturistiky. 

Anglický jazyk – mírně pokročilý, vstupní úroveň účastníka A2

4. 12. 2017

Jazykový kurz v rozsahu 2 hodin týdně po dobu realizace projektu, tj. 104 hodin.

Anglický jazyk – pokročilý, vstupní úroveň účastníka B1

4. 12. 2017

jazykový kurz v maximálním rozsahu 2 hod týdně po dobu realiazace projektu, tj. 104 hodin.

Anglický jazyk – základní kurz, vstupní úroveň účastníka A1 dle (SERR)

4. 12. 2017

Jazykový kurz v rozsahu maximálně 2 hod týdně po dobu realizace projektu, tj. 104 hodin

Aplikovaná informatika ve službách

Čtyřleté denní studium zakončené maturitní zkouškou a získáním maturitního vysvědčení. Možnost uplatnění v souvislosti s organizací, řízením a realizací aktivit a činnosti institucí s působností v oborech cestovního ruchu na pozicích managementu cestovního ruchu v oblasti podnikání, v institucích státní správy atd. 

Asertivní jednání

6. 12. 2017 [Podrobnosti detail]

Kurz měkkých dovedností v maximálním rozsahu 16 hodin.

Asistent

4. 9. 2018 [Podrobnosti detail]

Obsahem kurzu je zdokonalení se v činnostech asistenta ve firmě. Kurz je zaměřen na jednotlivé činnosti asistenta v oblastech organizace prací, řízení chodu kanceláře a porad, písemná a elektronická komunikace, organizace a ekonomika firmy.

AutoCAD 3D

15. 1. 2018 [Podrobnosti detail]

Kurs obecných IT dovedností v rozsahu 16 hodin.

AutoCAD základní kurz

15. 1. 2018 [Podrobnosti detail]

Kurz obecných IT dovedností v maximálním rozsahu 24 hodin.

Automatizace a informatika

Obor je vystavěn na špičkovém vybavení školy v oblasti Automatizace a ICT technologií. Absolventi oboru získají znalosti z oblasti elektronických prvků, měřicích přístrojů a moderního softwaru.

Automechanik

Tříleté denní studium zakončené závěrečnou zkouškou a získáním výučního listu. Možnosti uplatnění ve výrobě, opravárenských provozech, servisech, stanicích technické kontroly (STK), stanicích emisí (SME) apod.

C#

15. 1. 2018 [Podrobnosti detail]

Specializovaný kurs IT v maximálním rozsahu 30 hodin.

C++

15. 1. 2018 [Podrobnosti detail]

Kurz specializovaných IT dovedností v maximálním rozsahu 35 hodin.

Cash flow

15. 1. 2018 [Podrobnosti detail]

Kurs účetních a ekonomických dovedností v maximálním rozsahu 16 hodin.

Cestovní náhrady

15. 1. 2018 [Podrobnosti detail]

Kurz účetních a ekonomických dovedností v maximálním rozsahu 8 hodin.

CorelDraw

15. 1. 2018 [Podrobnosti detail]

Kurz obecných IT dovedností v rozsahu maximálně 16 hodin.

CSS

15. 1. 2018 [Podrobnosti detail]

Kurz obecných IT dovedností v rozsahu maximálně 16 hodin.

Cukrář

Tříleté denní studium zakončené závěrečnou zkouškou a získáním výučního listu. 

Cukrář

Tříleté denní studium zakončené závěrečnou zkouškou a získáním výučního listu. Možnost uplatnění v potravinářském sektoru, zejména v cukrářské případně cukrovinkářské výrobě.  

Číšník

Tříleté denní studium zakončené závěrečnou zkouškou a získáním výučního listu. Možnost uplatnění ve všech druzích a typech gastronomických zařízeních v oblasti stravovacích služeb. 

Daň z přidané hodnoty

15. 1. 2018 [Podrobnosti detail]

Kurz účetních, ekonomických a právních dovedností v rozsahu maximálně 16 hodin.

Daně z příjmu fyzických osob

15. 1. 2018 [Podrobnosti detail]

Kurz účetních, ekonomických a právních dovedností v rozsahu maximálně 8 hodin

Daně z příjmu právnických osob

15. 1. 2018 [Podrobnosti detail]

Kurz účetních, ekonomických a právních dovedností v rozsahu maximálně 8 hodin.

Daňová problematika pro účetní a ekonomy firem

3. 9. 2018 [Podrobnosti detail]

Obsahem kurzu jsou daně v podniku, jejich výpočet, evidence a administrace. Kurz je zaměřen na daň z příjmů právnických osob, fyzických osob ze závislé činnosti a daň z přidané hodnoty.

Efektivní komunikace

15. 1. 2018 [Podrobnosti detail]

Kurz měkkých a manažerských dovedností v maximálním rozsahu 16 hodin.

Ekologie životního prostředí a zemědělská výroba

Čtyřleté denní studium zakončené maturitní zkouškou a získáním maturitního vysvědčení. Možnost uplatnění ve výrobních provozech, ekonomických útvarech podniků, ve službách a organizacích pro rozvoj venkova a v ochraně a tvorbě krajiny. 

Ekonom

3. 9. 2018 [Podrobnosti detail]

Obsahem kurzu jsou základy manažerské ekonomiky s využitím účetní a operativní evidence. Jedná se o nástavbu nad účetnictvím s cílem naučit účetní rozumět a využívat data účetní evidence pro potřebný reporting manažerům společnosti. Seznámit účetní se základy kalkulací a rozpočetnictví jejich vazbami na účetní evidenci a využití k efektivnímu reportingu. Součástí výuky lze zvolit základy finanční analýzy a využití získaných dat k řízení společnosti.

Ekonom s praxí

10. 12. 2016 IPI s.r.o. [Podrobnosti detail]

Vedoucí ekonomického úseku společnosti

Ekonomické lyceum dobíhající studium 4. ročník

Čtyřleté denní studium zakončené maturitní zkouškou a získáním maturitního vysvědčení. Možnost uplatnění na pozicích, kde je nutná perfektní znalost kancelářských aplikací. 

Ekonomické minimum/základy

15. 1. 2018 [Podrobnosti detail]

Kurz ekonomických dovedností v rozsahu maximálně 16 hodin.

Ekonomika a podnikání

Čtyřleté denní studium zakončené maturitní zkouškou a získáním maturitního vysvědčení. Možnost uplatnění u podniků zabývajících se obchodem, v oblasti cestovního ruch. 

Ekonomika a podnikání

Čtyřleté denní studium zakončené maturitní zkouškou a získáním maturitního vysvědčení. Možnost uplatnění na pozicích jako technickoadministrativní pracovník, fakturant, finanční referent, samostatný účetní a další. 

Ekonomika strojírenství

Tříleté denní studium zakončené absolutoriem a získáním titulu za jméno DiS. (diplomovaný specialista). Uplatnění v podnicích jako finanční referent, hospodářskosprávní referent a další. 

Elektrikář

Tříleté dálkové studium zakončené závěrečnou zkouškou a získáním středního odborného vzdělávání s výučním listem. Možnost uplatnění zejména jako servisní mechanik elektrických nebo elektronických zařízení, opravář elektrických spotřebičů, důlní elektrikář a další. Dále ve sféře řízení jednoduchých procesů a při programování PLC průmyslových automatů. 

Elektrikář

Tříleté denní studium zakončené závěrečnou zkouškou a získání výučního listu. Možnost uplatnění při výkonu povolání jako elektrikář, provozní elektrikář slaboproudých zařízení, mechanik elektronických nebo elektrotechnických zařízení a dále. 

Elektrotechnika

Čtyřleté denní studium zakončené maturitní zkouškouu a získáním maturitního vysvědčení. Možnost uplatnění v konstrukčních, technologických a projekčních činnostech elektrotechnického charakteru, v oblasti technického rozvoje, technické kontroly, zkušební , regulační  a montážní techniky atd.

Euro CALC - kurz rozpočtování

15. 1. 2018 [Podrobnosti detail]

Kurz specializovaných IT dovedností (rozpočtování) v maximálním rozsahu 35 hodin.

Farmářka, farmář

Tříleté denní studium zakončené závěrečnou zkouškou a získáním výučního listu. Možnost uplatnění  v zemědělské prvovýrobě a službách pro zemědělství, zejména v povoláních pěstitel a chovatel zvířat.

Finanční řízení

15. 1. 2018 [Podrobnosti detail]

Kurs účetních, ekonomických a právních dovedností v maximálním rozahu 16 hodin

Firemní kultura

15. 1. 2018 [Podrobnosti detail]

Kurz měkkých a manažerských dovedností v maximálním rozsahu 16 hodin

Francouzský jazyk – mírně pokročilý, vstupní úroveň účastníka A2

15. 1. 2018

Jazykový kurz v rozsahu maximálně 104 hodin

Francouzský jazyk – pokročilý, vstupní úroveň účastníka B1

15. 1. 2018

Jazykový kurz v rozsahu maximálně 104 hodin.

Francouzský jazyk – základní kurz, vstupní úroveň účastníka A1

15. 1. 2018

Jazykový kurz v rozsahu maximálně 104 hodin

GIMP

15. 1. 2018 [Podrobnosti detail]

Kurs obecných IT dovedností v rozsahu maximálně 16 hodin.

GIMP

15. 1. 2018 [Podrobnosti detail]

Kurs obecných IT dovedností v rozsahu maximálně 16 hodin.

Helios green

15. 1. 2018 [Podrobnosti detail]

Kurz obecných IT dovedností v rozsahu maximálně 8 hodin.

Helios Orange

15. 1. 2018 [Podrobnosti detail]

Kurs obecných IT dovedností v rozsahu max. 8 hodin

Hmotný a nehmotný majetek

15. 1. 2018 [Podrobnosti detail]

Kurz účetních, ekonomickýcha právních dovedností v rozsahu maximálně 8 hodin.

Hodnocení zaměstnanců

15. 1. 2018 [Podrobnosti detail]

Kurz manažerských dovedností v rozsahu maximálně 16 hodin.

Hotelnictví a turismus

Čtyřleté denní studium zakončené maturitní zkouškou a získáním maturitního vysvědčení. Možnost uplatnění v hotelovém a gastro provozu, je připraven na práci v obchodní oblasti a finančnictví, je připraven na práci v oblasti cestovního ruchu. 

HTML

15. 1. 2018 [Podrobnosti detail]

Kurz obecných IT dovedností v maximálním rozsahu 16 hodin,

HTML a CSS

15. 1. 2018 [Podrobnosti detail]

Kurz obecných IT dovedností v rozsahu maximálně 16 hodin.

Hutník - slévač

Tříleté denní studium zakončené závěrečnou zkouškou a získáním výučního listu. Možnosti uplatnění v povoláních hutník ( v pozicích hutník vysokopecař, hutník ocelář, hutník neželezných kovů) tavič, popř. práškový metalurg, nebo v povoláních valcíř kovů, tažeč. 

Incoterms

15. 1. 2018 [Podrobnosti detail]

Kurz ekonomických a právních dovedností v rozsahu maximálně 16 hodin

Informační technologie

Čtyřleté denní studium zakončené maturitní zkouškou a získáním maturitního vysvědčení. Možnost uplatnění v oblasti propagace a zpracování dat, v roli počítačových grafiků a tvůrců atd..

Informační technologie ve strojírenství

Tříleté denní studium zakončené absolutoriem a získáním titulu DiS. (diplomovaný specialista) za jméno. Možnost uplatnění jako samostatný strojírenský technik konstruktér, strojírenský technik technolog a další. 

Insolvenční řízení

15. 1. 2018 [Podrobnosti detail]

Kurz ekonomických a právních dovedností v rozsahu maximálně 8 hodin

Instalatér

Tříleté denní studium zakončené závěrečnou zkouškou a získáním výučního listu. Možnost uplatnění ve vlastní instalatérské firmě, u jiných instaltérských firem.

Interiérová a aranžérská tvorba

Tříleté denní studium zakončené závěrečnou zkouškou a získáním výučního listu. Možnost uplatnění v profesích souvisejících s reklamou a propagací jako grafik a aranžér zabývající se tvorbou propagačních prostředků, ve výstavnictví a úpravě interiéru. 

IROP Energetické úspory v bytových domech

11. 8. 2017 [Podrobnosti detail]

Dotace na úspory energie až 40% pro vlasrtníky bytových domů.

Java

15. 1. 2018 [Podrobnosti detail]

Kurz specializovaných IT dovedností v rozsahu maximálně 35 hodin.

Kadeřník

Tříleté denní studium zakončené závěrečnou zkouškou a získáním výučního listu. 

Kadeřník

Tříleté denní studium zakončené závěrečnou zkouškou a získáním výučního listu.

Kalkulace nákladů

15. 1. 2018 [Podrobnosti detail]

Kurz účetních a ekonomických dovedností v rozsahu maximálně 16 hodin.

Kreativní metody v řízení

15. 1. 2018 [Podrobnosti detail]

Kurz manažerských dovedností v rozsahu maximálně 16 hodin.

Kuchař

Tříleté denní studium zakončené závěrečnou zkouškou a získáním výučního listu. Možnost uplatnění ve všech druzích a typech gastronomických zařízeních v oblasti stravovacích služeb a další. 

Kuchař - číšník

Tříleté denní studium zakončené závěrečnou zkouškou a získáním výučního listu. Možnosti uplatnění ve velkých, středně velkých i malých provozech. Po získání nezbytné praxe v oboru budete připraveni také na soukromé podnikání v pohostinství. 

Kuchař - číšník

Tříleté denní studium zakončené závěrečnou zkouškou a získáním výučního listu. Možnosti uplatnění ve všech druzích a typech podnikatelských subjektů v oblasti stravovacích služeb. 

Kuchař – číšník

Tříleté denní studium zakončené závěrečnou zkouškou a výučním listem. Možnost uplatnění ve všech druzích a typech podnikatelských subjektů v oblasti stravovacích služeb. 

Kuchař-číšník, zkrácené 1leté studium

Jednoleté denní studium zakončené závěrečnou zkouškou a získáním výučního listu. Možnosti uplatnění ve všech druzích a typech podnikatelských subjektů v oblasti stravovacích služeb. 

Kuchařské práce

Tříleté denní studium zakončené závěrečnou učňovskou zkouškou a získáním výučního listu. Možnost uplatnění v kuchařských zařízeních, restauracích, hotelích, atd.

Lesní mechanizátor

Tříleté denní studium zakončené závěrečnou zkouškou a získání výučního listu. Možnost uplatnění v příbuzních povoláních obsluha dřevozpracujících mechanizačních prostředků, práce na skladech dříví. 

Linux základní kurz

15. 1. 2018 [Podrobnosti detail]

Kurz obecných IT dovedností - v rozsahu maximálně 24 hodin.

Logistika v dopravě

Čtyřleté denní studium zakončené maturitní zkouškou a získáním maturitního vysvědčení. Možnost uplatnění u podniků zabývajících se dovozem a vývozem, v oblasti cestovního ruchu. 

Management (řízení) změn

15. 1. 2018 [Podrobnosti detail]

Kurz manažerských dovedností v rozsahu maximálně 16 hodin.

Management služeb a cestovního ruchu

Čtyřleté denní studium zakončené maturitní zkouškou a získáním maturitního vysvědčení. Možnost uplatnění na pozicích managementu cestovního ruchu v oblasti podnikání, v institucích státní správy, v centrálách a regionálních agenturách, ve správách národních parků, rekreačních oblastí, rekreačních středisek apod. 

Manažer začátečník

4. 9. 2018 [Podrobnosti detail]

Cílem kurzu je pomoci začínajícím manažerům v začátcích práce, pomoci eliminovat rizika na startu.

Marketingový a komunikační mix

16. 1. 2018 [Podrobnosti detail]

Kurs měkkých a manažerských dovedností v rozsahu maximálně 16 hodin

Mechanik elektrotechnik

Čtyřleté denní studium zakončené maturitní zkouškou a získáním maturitního vysvědčení. Možnost uplatnit se při činnostech spojených s návrhy, výrobou, montáží, údržbou, oživováním, seřizováním a další. Uplatnění absolventů v pozicích kde je vyžadována teoritecká i manulání zručnost. 

Mechanik opravář - svářeč

Tříleté denní studium zakončené závěrečnou zkouškou a získáním výučního listu. Možnosti uplatnění při provádění oprav, výroby a renovace součástí, údržby a seřizování strojů a zařízení. 

Mechanik opravář motorových vozidel

Tříleté denní studium zakončené závěrečnou zkouškou a získáním výučního listu. Možnosti uplatnění ve výrobě, opravárenských provozech, servisech, stanicích technické kontroly (STK), měření emisí (ME) apod. 

Mechanik seřizovač

Čtyřleté denní studium zakončené maturitní zkouškou a získáním maturitního vysvědčení. Možnost uplatnění.

Mechanik seřizovač

Čtyřleté denní studium zakončené maturitní zkouškou a získáním maturitního vysvědčení. Možnost uplatnění v povoláních jako obsluha, seřizovač, operátor nebo programátor CNC obráběcích stroj a další. 

Microsoft dynamic AX - financials I.

16. 1. 2018 [Podrobnosti detail]

Kurz obecných IT dovedností v rozsahu maximálně 21 hodin.

Microsoft dynamics AX

16. 1. 2018 [Podrobnosti detail]

Kurs obecných IT znalostí v rozsahu maximálně 8 hodin

Microsoft dynamics AX - financials I.

16. 1. 2018 [Podrobnosti detail]

Kurs obecných IT dovedností v rozsahu maximálně 21 hodin.

Mistr ve výrobě - začátečník

4. 9. 2018 [Podrobnosti detail]

Obsahem kurzu je efektivní komunikace v praxi mistra, řídicí činnost manažera první linie, zlepšování výroby, právní minimum. Cílem je naučit se nekonfliktně řídit interpersonální vztahy. Zvládnout proces řízení, hodnocení a motivace zaměstnanců. Pochopit a uplatňovat zákaznický princip ve vztazích uvnitř i vně firmy. Získat přehled a možnosti zlepšování výroby a výrobních procesů. Prohloubit své právní vědomí a znalosti pracovněprávních norem. Zdokonalit se v práci s PC.

Modelář

Tříleté denní studium zakončené závěrečnou zkouškou a získáním výučního listu. Možnost uplatnění Možnost uplatnění v povoláních a pozicích modelář, technolog modelárny, technolog-postupář slévárny a další.

Modelář

Tříleté dálkové studium zakončené závěrečnou zkouškou a získáním výučního listu. Možnost uplatnění na pozicích modelář, technolog modelárny, truhlář a jiné. 

Motivace zaměstnanců

16. 1. 2018 [Podrobnosti detail]

Kurs měkkých a manažerských dovedností v rozsahu maximálně 16 hodin

MS Access

16. 1. 2018 [Podrobnosti detail]

Kurs obecných IT dovedností v rozsahu maximálně 24 hodin.

MS Office Excel

16. 1. 2018 [Podrobnosti detail]

Kurs obecných IT dovedností v rozsahu 16 hodin.

MS Office Powerpoint

16. 1. 2018 [Podrobnosti detail]

Kurs obecných IT dovedností v rozsahu maximálně 16 hodin

MS Office pro asistenty

4. 9. 2018 [Podrobnosti detail]

Kurz nejlepších technik pro racionální organizaci informací.

MS Office pro manažery

4. 9. 2018 [Podrobnosti detail]

Cílem kurzu je naučit manažery firmy využívat jednotlivých programů MS Office k získání a vyhodnocení informací potřebných k efektivnímu řízení firmy. 

MS Outlook

16. 1. 2018 [Podrobnosti detail]

Kurs obecných IT dovedností v rozsahu maximálně 8 hodin.

MS Publisher

16. 1. 2018 [Podrobnosti detail]

Kurz obecných IT dovedností v rozsahu maximálně 16 hodin.

MS Sharepoin

16. 1. 2018 [Podrobnosti detail]

Kurs obecných IT dovedností v rozsahu maximálně 16 hodin.

MS SQL Server 2012

16. 1. 2018 [Podrobnosti detail]

Kurs specializovaných IT dovedností v rozsahu maximálně 35 hodin

MS Word

16. 1. 2018 [Podrobnosti detail]

Kurz obecných IT dovedností v rozsahu maximálně 16 hodin.

MySQL

16. 1. 2018 [Podrobnosti detail]

Kurz specializovaných IT dovedností v rozsahu maximálně 24 hodin.

Mzdová účetní

3. 9. 2018 [Podrobnosti detail]

Obsahem kurzu jsou pravidla účtování mezd a s nimi související účtování daní z příjmů fyzických osob, cestovních náhrad, odvodů pojistného a další účtování ve vazbě na mzdy. Kurz je dále zaměřen na účtování mezd a účetní závěrku, na pracovně právní vztahy a personální evidenci.

 

Mzdové účetnictví

16. 1. 2018 [Podrobnosti detail]

Kurz účetních, ekonomických a právních dovedností v rozsahu maximálně 16 hodin.

Nabídka pronájmu počítačové učebny

13. 7. 2017 IPI s.r.o. [Podrobnosti detail]

Pronájem počítačové učebny Jihlavská ulice, Žďár nad Sázavou.

Nástrojař

Tříleté denní studium zakončené závěrečnou zkouškou a získáním středního odborného vzdělání a získáním výučního listu. Možnost uplatnění v nejrůznějších oblastech kovovýroby ve velkých průmyslových podnicích i v menších provozovnách. 

Německý jazyk – mírně pokročilý, vstupní úroveň účastníka A2

16. 1. 2018

Jazykový kurz v maximálním rozsahu 104 hodin.

Německý jazyk – pokročilý, vstupní úroveň účastníka B1

16. 1. 2018

Jazykový kurz v rozsahu maximálně 104 hodin

Německý jazyk – základní kurz, vstupní úroveň účastníka A1

16. 1. 2018

Jazykový kurz v maximálním rozsahu 104 hodin

Novinky v daních a účetnictví

16. 1. 2018 [Podrobnosti detail]

Účetní a ekonomický kurz v rozsahu maximálně 8 hodin

Obchodní akademie

Čtyřleté denní studium zakončené maturitní zkouškou a získáním maturitního vysvědčení. Možnost uplatnění v administrativě soukromého i státního sektoru. Může pokračovat ve studiu na vyšších a vysokých školách. 

Obchodní akademie pro současný 2 - 4. ročník

Čtyřleté denní studium zakončené maturitní  zkouškou a získáním maturitního vysvědčení. Možnost uplatnění ve státní a veřejné správě, tuzemském a mezinárodním obchodě, v bankovnictví a peněžnictví. 

Obchodní angličtina – pokročilý, vstupní úroveň B1

16. 1. 2018

Jazykový kurz v rozsahu maximálně 104 hodin

Obchodní angličtina – základní kurz, vstupní úroveň A2

16. 1. 2018

Jazykový kurz v rozsahu maximálně 104 hodin

Obchodní francouzština – pokročilý, vstupní úroveň účastníka B1

16. 1. 2018

Jazykový kurz v rozsahu maximálně 104 hodin.

Obchodní francouzština – základní kurz, vstupní úroveň účastníka A2

16. 1. 2018

Jazykový kurz v rozsahu maximálně 104 hodin. 

Obchodní jednání

16. 1. 2018 [Podrobnosti detail]

Kurz měkkých a manažerských dovedností v rozsahu maximálně 16 hodin.

Obchodní němčina – pokročilý, vstupní úroveň účastníka B1

16. 1. 2018

Jazykový kurz v rozsahu maximálně 104 hodin.

Obchodní němčina – základní kurz, vstupní úroveň A2

16. 1. 2018

Jazykový kurz v rozsahu maximálně 104 hodin.

Obchodní ruština – pokročilý, vstupní úroveň účastníka B1

16. 1. 2018

Jazykový kurz v rozsahu maximálně 104 hodin.

Obchodní ruština – základní kurz, vstupní úroveň účastníka A2

16. 1. 2018

Jazykový kurz v rozsahu maximálně 104 hodin.

Obchodník začátečník

4. 9. 2018 [Podrobnosti detail]

Obsahem kurzu jsou základy práce začínajícího obchodníka (obchodního zástupce) ve firmě.

Obraběč kovů

Tříleté denní studium zakončené závěrečnou zkouškou a získáním výučního listu. Možnost uplatnění ve všech druzích a typech podnikatelských subjektů v oblasti stravovacích služeb. 

Opravář lesnických strojů

Tříleté denní studium zakončené závěrečnou zkouškou a získáním výučního listu. Možnost uplatnění ve vlastní opravárenské firmě, u opravářských firem, v autoservisu a další. 

Opravář zemědělských strojů

Tříleté denní studium zakončené závěrečnou zkouškou a získáním výučního listu. Možnost uplatnění ve výrobě, opravárenských provozech, servisech apod., kde se může věnovat montážím a demontážím, opravám , údržbě, seřizování a výměně dílů a funkčních částí (příp. s drobnou úpravou), funkční kontrole po provedených opravách a seřízeních a další. 

Ošetřovatel (ka)

Tříleté denní studium zakončené závěrečnou zkouškou a získáním výučního listu. Možnosti uplatnění ve zdravotnických a sociálních zařízeních, v nemocnicích nebo ošetřovatelských centrech, v domácí ošetřovatelské péči. 

Periodické přezkoušení dle normy ČSN EN 287-1

16. 1. 2018 [Podrobnosti detail]

Periodické přezkoušení dle normy ČSN EN 287-1 v rozsahu maximálně 40 hodin

Periodické přezkoušení řidičů v nákladní dopravě

16. 1. 2018 [Podrobnosti detail]

Periodické přezkoušení řidičů v nákladní dopravě v rozsahu maximálně 7 hodin.

Perl

16. 1. 2018 [Podrobnosti detail]

Kurz specializovaných IT dovedností v rozsahu maximálně 24 hodin.

Personalista

3. 9. 2018 [Podrobnosti detail]

Obsahem kurzu je práce personalisty ve firmě, získání nových poznatků využitelných v praxi. Kurz je zaměřen na rozšíření znalostí a dovedností personalistů.

PhotoShop

16. 1. 2018 [Podrobnosti detail]

Kurz obecných IT dovedností v rozsahu maximálně 16 hodin.

PHP

16. 1. 2018 [Podrobnosti detail]

Kurz obecných IT dovedností v rozsahu maximálně 24 hodin.

Podnikání

Tříleté dálkové nebo dvouleté denní studium zakončené maturitní zkouškou  a získáním maturitního vysvědčení. Možnost uplatnění samostatně vykonávat ekonomické, provozně-ekonomické, obchodní a administrativní činnosti. 

Podnikání

Tříleté dálkové studium zakončené maturitní zkouškouu a získáním maturitního vysvědčení. Možnost uplatnění v ekonomických útvarech všech podniků. 

Podnikání

Dvouleté denní nástavbové studium zakončené maturitní zkouškou a získáním maturitního vysvědčení. Možnosti uplatnění v obchodně provozních funkcích, při řízení všech typů obchodních podniků, reklamních agentur, restauračních a hotelových provozů, včetně soukromého sektoru.  

Podnikání - 2leté denní

Dvouleté denní studium zakončené maturitní zkouškou a získáním maturitního vysvědčení. Možnost uplatnění pro vykonávání středních technicko-hospodářských funkcí a pro výkon náročných dělnických funkcí v oblasti oboru, ve kterém byl vyučen.

Podnikání - 3leté dálkové

Tříleté dálkové studium zakončené maturitní zkouškou a získáním maturitního vysvědčení. Možnost uplatnění na technicko-hospodářských pozicích a pro výkon náročných dělnických funkcí v oblasti oboru, ve kterém byl vyučen.

Pohoda

16. 1. 2018 [Podrobnosti detail]

Kurz obecných IT dovedností v rozsahu maximálně 2 hodin.

Postupy výběru zaměstnanců

16. 1. 2018 [Podrobnosti detail]

Kurz měkkých a manažerských dovedností v maximálním rozsahu 16 hodin.

Právní minimum

16. 1. 2018 [Podrobnosti detail]

Kurz právního minima v rozsahu maximálně 16 hodin

Právní minimum se zaměřením na GDPR

3. 9. 2018 [Podrobnosti detail]

Předmětem kurzu jsou základy právní problematiky podniku. Obsah je zaměřen na obchodní a pracovně právní problematiku s vazbou na zavádění GDPR ochrany osobních dat ve společnosti. Cílem je naučit zájemce orientovat se a znát základní právní normy aplikovatelné na podnik a využívat tyto znalosti v praxi při přípravě smluv a aplikaci právních norem.

Prezentační dovednosti

16. 1. 2018 [Podrobnosti detail]

Kurz prezentačních dovedností v rozsahu maximálně 16 hodin.

Projektové řízení

16. 1. 2018 [Podrobnosti detail]

Kurz měkkých a manažerských dovedností v rozsahu maximálně 24 hodin

Projektové řízení

3. 9. 2018 [Podrobnosti detail]

 Obsahem kurzu jsou základy přípravy a realizace projektů v rámci podniku, tvorba, činnost a řízení projektového týmu.  Kurz je zaměřen na získání dovedností pro řízení projektových týmů, pochopení rolí členů týmu.  

Python

16. 1. 2018 [Podrobnosti detail]

Kruz specializovaných IT dovedností v rozsahu maximálně 24 hodin.

Rekondiční a sportovní masér

Tříleté denní studium zakončené závěrečnou zkouškou a získáním výučního listu. Možnosti uplatnění v masérských, rehabilitačních a poradenských službách v provozovnách, studiích, wellness a fit centrech, lázních a ve vlastním podnikatelskému subjektu. 

Ruský jazyk – mírně pokročilý, vstupní úroveň účastníka A2

17. 1. 2018

Jazykový kurz v rozsahu maximálně 104 hodin.

Ruský jazyk – pokročilý, vstupní úroveň účastníka B1

17. 1. 2018

Jazykový kurz v rozsahu maximálně 104 hodin.

Ruský jazyk – základní kurz, vstupní úroveň účastníka A1

17. 1. 2018

Jazykový kurz v rozsahu maximálně 104 hodin.

Řidičské oprávnění skupiny B

17. 1. 2018

Řidičský kurz skupiny B v rozsahu maximálně 47 hodin.

Řidičské oprávnění skupiny C (rozšíření z B na C)

17. 1. 2018

Řidičské oprávnění skupiny C v rozahu maximálně 104 hodin.

Řidičské oprávnění skupiny D (rozšíření z C na D)

17. 1. 2018

Řidičské oprávnění skupiny D v rozsahu maximálně 44 hodin.

Řidičské oprávnění skupiny T

17. 1. 2018

Řidičské oprávnění skupiny T v rozsahu maximálně 59 hodin.

SAP

17. 1. 2018 [Podrobnosti detail]

Kurz obecných IT dovedností v rozsahu maximálně 16 hodin.

Slévač

Jednoleté studium zakončené závěrečnou zkouškou a získáním výučního listu. 

Smluvní vztahy

17. 1. 2018 [Podrobnosti detail]

Kurz právních dovedností v rozsahu maximálně 8 hodin.

Společné stravování

Dvouleté denní nástavbové studium zakončené maturitní zkouškou a získáním maturitního vysvědčení. Možnost uplatnění ve středních technickohospodářských funkcích ve stravovacích zařízeních různého typu, např. v restauracích, jídelnách a dalších provozovnách společného stravování.

SQL 24

17. 1. 2018 [Podrobnosti detail]

Kurz specializovaných IT dovedností v rozsahu maximálně 24 hodin.

Stravovací a ubytovací služby

Tříleté denní studium zakončené závěrečnou zkouškou a získáním výučního listu. Možnosti uplatnění jako kuchař ve stravovacích službách při výrobě pokrmů, anebo např. v provozovnách rychlého občerstvení. Budete umět připravovat teplé a studené pokrmy, pokrmy vyráběné z polotovarů, teplé nápoje apod. 

Stres a jeho odstraňování

17. 1. 2018 [Podrobnosti detail]

Kurz měkkých a manažerských dovedností v rozsahu maximálně 16 hodin.

Strojírenská technologie

Tříleté dálkové kombinované studium zakončené státní zkouškou a získáním bakalářské titulu. Možnost uplatnění v technických funkcích, ve vývojových, konstrukčních a technologických ústavech nebo kancelářích a další. Mohou zastávat pozice výrobních technologů, konstruktérů, provozních techniků, provozních manažerů, vedoucích a další. 

Strojírenství

Čtyřleté denní studium zakončené maturitní zkouškou a získáním maturitního vysvědčení. Možnost uplatnění jako konstruktér strojů a strojních zařízení, kostruktér nástrojů a další. 

Strojní mechanik

Tříleté dálkové studium zakončené závěrečnou zkouškou a získáním středního odborného vzdělání s výučním listem. Možnost uplatnění v nejrůznějších oblastech kovovýroby ve velkých průmyslových podnicích i v menších provozovnách. 

Svařování - základní kurzy

17. 1. 2018 [Podrobnosti detail]

Kurz svařování podle ČSN 050705 v rozsahu maximálně 160 hodin.

Svařování - zaškolení pracovníků

17. 1. 2018 [Podrobnosti detail]

Kurz svařování v rozsahu maximálně 42,5 hodin 

Svařování kurzy dle normy ČSN EN 287-1

17. 1. 2018 [Podrobnosti detail]

Kurz svařování dle normy ČSN EN 287-1 v rozsahu maximálně 160 hodin.

Štíhlá výroba (konkrétní systémy)

17. 1. 2018 [Podrobnosti detail]

Kurz měkkých a manažerských dovedností v rozsahu maximálně 16 hodin.

Technická zařízení budov

Čtyřleté denní studium zakončené maturitní zkouškou a získáním maturitního vysvědčení. Možnost uplatnění u podniků na pozicích projektant zařízení budouv, přípravář stavební výroby, mistr nebo stavbyvedoucí a další. 

Technické lyceum s rozšířenou výukou ICT

Čtyřleté denní studium zakončené maturitní zkouškou a získáním maturitního vysvědčení. Možnost uplatnění u na pozicích vyžadujících znalost jazyků, odborný přehled v jednotlivých technických oblastech. 

Technik modelových zařízení

Čtyřleté denní studium zakončené maturitní zkouškou a získáním maturitního vysvědčení. Možnost uplatnění v povoláních jako je modelář, truhlář, tesař. Po zapracování jsou schopni vykonávat řídicí a technické funkce v modelárnách. 

Tesař

Tříleté denní studium zakončené závěrečnou zkouškou a získáním výučního listu.

Time management

17. 1. 2018 [Podrobnosti detail]

Kurz měkkých dovedností v rozsahu maximálně 16 hodin.

Truhlář

Tříleté denní studium zakončené závěrečnou zkouškou a získáním výučního listu. 

Týmová spolupráce

17. 1. 2018 [Podrobnosti detail]

Kurz měkkých a manažerských dovedností v maximálním rozsahu 16 hodin.

Účetní závěrka

17. 1. 2018 [Podrobnosti detail]

Kurz účetních dovedností v rozsahu maximálně 8 hodin.

Účetnictví pro pokročilé (vybrané oblasti účtování)

3. 9. 2018 [Podrobnosti detail]

 Kurz bude zaměřen na aktuální problematiku účtování a zodpovězení konkrétních dotazů účastníků. Součástí bude zpracování účetní závěrky a účetních výkazů.

Podle konkrétních potřeb se seznámí s evidencí a účtováním majetku, mzdovou evidencí, daňovou problematikou, cestovními náhradami

 

Účtování v cizí měně

17. 1. 2018 [Podrobnosti detail]

Kurz účetních dovedností v rozsahu maximálně 8 hodin.

Účtování ve vybraných oblastech účetnictví

3. 9. 2018 [Podrobnosti detail]

Obsahem kurzu jsou základy a pravidla účtování v jednotlivých vybraných částech (oblastech) účetnictví. Jedná se o účtování majetku, zásob, pohledávek a závazků, úvěrů, mezd a daní.

Kurz je zaměřen na pravidla účtování a oběh účetních dokladů v jednotlivých částech. Zpracování účetní závěrky a inventur účtů.

Vedení a koučink zaměstnanců

17. 1. 2018 [Podrobnosti detail]

Kurz měkkých a manažerských dovedností v rozsahu maximálně 16 hodin.

Veřejné zakázky

17. 1. 2018 [Podrobnosti detail]

Kurz právních dovedností v rozsahu maximálně 8 hodin.

Vyjednávání a argumentace

17. 1. 2018 [Podrobnosti detail]

Kurs měkkých a manažerských dovedností v rozsahu maximálně 16 hodin

Výtahář - elektromechanik pro zařízení a přístroje

Tříleté denní studium zakončené závěrečnou zkouškou a získáním výučního listu. Možnost uplatnění v dělnických profesích v oblasti údržby, oprav, výroby, zřizování, servisu a obsluhy výtahů a zdvihacích zařízení, stejně jako v oblasti obchodně-technické. 

Windows 8

17. 1. 2018 [Podrobnosti detail]

Kurz obecných IT dovedností v rozsahu maximálně 8 hodin

Windows server 2012 - instalace a konfigurace

17. 1. 2018 [Podrobnosti detail]

Kurz specializovaných IT dovedností v rozsahu maximálně 35 hodin.

Windows server 2012 - správa serveru

17. 1. 2018 [Podrobnosti detail]

Kurz specializoavných IT dovedností v rozsahu maximálně 35 hodin.

XML

17. 1. 2018 [Podrobnosti detail]

Kurz specializovaných IT dovedností v rozsahu maximálně 16 hodin.

Zabezpečení webových aplikací

17. 1. 2018 [Podrobnosti detail]

Kurz specializovaných IT dovedností v rozsahu maximálně 35 hodin.

Zámečnické práce ve stavebnictví

Tříleté denní studium zakončené závěrečnou zkouškou a získáním výučního listu. Možnosti uplatnění ve stavební výrobě, ale i v příbuzných oborech jako obrábění kovů, slévárenství nebo v údržbě. 

Zámečník strojní výroby

Tříleté denní studium zakončené závěrečnou zkouškou a získáním výučního listu. Možnost uplatnění v typovcýh pozicích: stavební zámečník, zámečník zemědělských strojů, montér ocelových konstrukcí, montér točivých strrojů, kontrolor strojírenských výrobků a dalších.  

Zedník

Tříleté denní studium zakončení závěrečnou zkouškou a získáním výučního listu. Možnost uplatnění ve vlastní stavební firmě a u jiných stavebních firem. 

Zvyšování výkonnosti

17. 1. 2018 [Podrobnosti detail]

Kurz rozvoje měkkých a manažerských dovedností v rozsahu maximálně 16 hodin

Železničář

Tříleté studium zakončené závěrečnou zkouškou a získáním výučního listu. Možnost uplatnění u ČD – tranzitér, skladník vozových zásilek, operátor výpravčího, průvodčí osobní i nákladní přepravy, signalista, posunovač, skladník zavazadel, informátor.

Železniční provoz

Čtyřleté denní studium  zakončené maturitní zkouškou a získáním maturitního vysvědčení. Možnost uplatnění u podniků zabývajících se dovozem a vývozem, v oblasti cestovního ruchu