Vše o podnikání
na jednom místě
Informační portál podpory
a podnikání na Vysočině
 

Hmotný a nehmotný majetek

Kurz účetních, ekonomickýcha právních dovedností v rozsahu maximálně 8 hodin.Orientační osnova kurzu:

• výklad aktuálních předpisů,
• vymezení odpisovatele,
• způsoby pořízení dlouhodobého majetku,
• zařazení, vyřazení, převody uvnitř účetní jednotky,
• technické zhodnocení, modernizace, rekonstrukce,
• dopady do výsledku hospodaření,
• zařazování a vyřazování majetku,

• účtování pořízení zásob – způsob A nebo B,
• naskladnění, převody mezi sklady,
• vyskladnění,
• prodej zásob,
• inventarizační rozdíly,
• účtování nedokončené výroby,
• přirozené úbytky zásob,
• likvidace nespotřebovaných zásob,
• nejčastěji se objevující chyby a jejich řešení,
• vnitropodnikové směrnice.


Zpět