Vše o podnikání
na jednom místě
Informační portál podpory
a podnikání na Vysočině
 

HTML

Kurz obecných IT dovedností v maximálním rozsahu 16 hodin,Orientační osnova kurzu:

• Úvod do HTML a XHTML
• HTML a CSS, vzájemné provázání
• Editory HTML, požadavky na vývoj stránek
• Zásady tvorby HTML souborů
• Psaní HTML značek, pravidla pro psaní, sémantika
• Základní kostra stránky v HTML
• Odstavce, blokové prvky a prvky rozvržení
• Formátování textu
• Číslované a nečíslované seznamy
• Hypertextové odkazy
• Vkládání obrázků, jejich typy, multimedia
• Tabulky
• Formuláře
• Validita stránky – kontrola správnosti


Zpět