Vše o podnikání
na jednom místě
Informační portál podpory
a podnikání na Vysočině
 

HTML a CSS

Kurz obecných IT dovedností v rozsahu maximálně 16 hodin.Orientační osnova kurzu:

• Obsluha základních programů pro přístup do internetu
• Objasnění základních pojmů a používaných termínů
• Přehled nástrojů pro tvorbu HTML dokumentů
• Základní značky (elementy) ve stránce
• Tvorba odkazů na další stránky a oddíly v dokumentu
• Tvorba tabulek, vkládání obrázků
• Způsoby kódování národních znaků v HTML, metahlavičky
• Co jsou to kaskádové styly (CSS). Princip oddělení formátování od obsahu stránky
• Struktura zápisu CSS, selektory, základní vlastnosti nastavitelné pomocí CSS, třídy a id
• Připojení stylu k dokumentu
• Praktická výuka - Tvorba www stránek
• Komunikace mezi klientským počítačem a serverem, programové vybavení na straně klienta a na straně serveru
• Webhosting: Umisťování HTML dokumentů na internet. FTP technologie
• Postupné společné vytváření příkladové prezentace – na jednotlivých stránkách lektor vysvětlí vždy práci s jedním konkrétním prvkem (navržení stránky, webdesign, jak se pracuje s textem, s odkazem, obrázkem, tabulkou, kaskádovými styly)
• Závěrečné procvičení výše uvedených témat


Zpět