Vše o podnikání
na jednom místě
Informační portál podpory
a podnikání na Vysočině
 

Insolvenční řízení

Kurz ekonomických a právních dovedností v rozsahu maximálně 8 hodinOrientační osnova kurzu:

• podání insolvenčního návrhu věřitelem, jeho projednání a rozhodnutí o něm,
• nová úprava (zpřísnění) v důsledcích podání šikanózního insolvenčního návrhu,
• účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení a s rozhodnutím o úpadku,
• uplatňování a uspokojování přednostních pohledávek,
• postavení zajištěných věřitelů,
• uplatňování pohledávek přihláškou,
• legislativní změny v přezkumu pohledávek,
• vyvolané incidenční spory,
• způsoby řešení úpadku a jejich charakteristika,
• osud neuspokojených pohledávek nebo jejich částí po skončení insolvenčního řízení.


Zpět