Vše o podnikání
na jednom místě
Informační portál podpory
a podnikání na Vysočině
 

Marketingový a komunikační mix

Kurs měkkých a manažerských dovedností v rozsahu maximálně 16 hodinOrientační osnova kurzu:

• Úvod do marketingu.
• Marketingový mix.
• Terminologie, specifika cílových skupin, strategie cílů, komunikační mix v rámci marketingového mixu.
• Trend integrované marketingové komunikace:
• Důvody vzniku trendu, specifika trendu, využití trendu v praxi – výhody, nevýhody. 


Zpět