Vše o podnikání
na jednom místě
Informační portál podpory
a podnikání na Vysočině
 

MS Access

Kurs obecných IT dovedností v rozsahu maximálně 24 hodin.Orientační osnova kurzu:

• databáze a její základní kameny,
• úvod do MS Access, spuštění databáze, tvorba databáze,
• popis prostředí a orientace – uživatelské rozhraní, přípony názvů souborů, návrh databáze,
• nová tabulka a práce s tabulkou (sloupce, řádky),
• primární klíč, indexy, filtrace dat,
• zobrazení kontingenční tabulky a grafu,
• tvorba relací, typy relací (1:1, 1:N, N:M), úprava relací, referenční integrita,
• metody vytváření dotazů, výběrové dotazy, parametrické a křížové dotazy, akční a SQL dotazy,
• tvorba formuláře pro zadávání vstupních dat,
• podmíněné formátování,
• tvorba nové sestavy, náhledy sestavy a její export,
• import dat z MS Excel, import tabulky z MS Access, export do HTML,
• hromadná korespondence v MS Word, spolupráce s MS Outlook,
• správa databází, sdílení databází,
• zabezpečení, komprimace a zálohování.


Zpět