Vše o podnikání
na jednom místě
Informační portál podpory
a podnikání na Vysočině
 

MS Office Excel

Kurs obecných IT dovedností v rozsahu 16 hodin.Orientační osnova kurzu:

• Opakování základů, zadávání čísel, kalendářního data a času, formát čísel, opakování tvorby vzorců, relativní a absolutní adresace, odkaz na jiný list, do jiného souboru
• Automatické vyplňování řadami údajů, okamžité vyplnění celého sloupce daty, flashFill – našeptávač
• Formát čísel, vlastní formátování
• Podmíněné formátování, formátování při splnění nastavených kritérií, datové čáry, sady ikon
• Vzorce, vyhledávací funkce – VYHLEDAT, logické funkce - KDYŽ, A, NEBO, zaokrouhlování – ZAOKROUHLIT, textové funkce – ZLEVA, ZPRAVA, ČÁST, DÉLKA, datum a čas ve vzorcích, pojmenování buněk a oblastí, používání názvů ve vzorcích
• Grafy, vytvoření grafu, úprava grafu, práce se zdrojovými daty
• Používání komentářů
• Integrace Excelu s jinými aplikacemi
• Práce se seznamem dat, kritéria ve vlastním filtru
• Řazení a filtrování podle formátu
• Základy kontingenčních tabulek, definice, vytvoření, rozložení
• Ochrana sešitů
• Vytvoření uživatelského pásu karet


Zpět