Vše o podnikání
na jednom místě
Informační portál podpory
a podnikání na Vysočině
 

MS Sharepoin

Kurs obecných IT dovedností v rozsahu maximálně 16 hodin.Orientační osnova kursu:

• Úvod do SharePoint Portal Serveru - základy správy dokumentů, vlastnosti SharePoint PortalServeru
• Instalace a konfigurace SharePoint Portal Serveru - zavedení, instalace klientských komponent a konfigurace pracovního prostředí (plánování nového prostředí, vytvoření a konfigurace kategorií a profilů, hierarchie složek dokumentů, interakce) Přidání dokumentů do pracovního prostředí - použití, konfigurace a administrace verzí dokumentů, správa obsahu a složek dokumentů • Publikování dokumentů - publikování bez a s povolením přímé publikace, používání povolovaní publikace (Approve Functions)
• Import a přístup k obsahu - vyhledávací služby, tvorba a správa zdrojů obsahu
• Prohledávání obsahu - vyhledávání v SharePoint Portal Server dashboardu, technologie vyhledávaní v SharePoint serveru, administrace vyhledávacích funkcí Správa SharePoint Portal Serveru - zkoumání Web Storage Systemu, správa SharePoint Portal Serveru, monitorování, zálohování a obnova SharePoint Portal Serveru


Zpět