Vše o podnikání
na jednom místě
Informační portál podpory
a podnikání na Vysočině
 

Periodické přezkoušení řidičů v nákladní dopravě

Periodické přezkoušení řidičů v nákladní dopravě v rozsahu maximálně 7 hodin.Orientační osnova kurzu:

Profesní školení podle zákona č. 374/2007 Sb
Pravidelná školení
Předmětem pravidelného školení je prohloubení znalostí získaných při vstupním školení. Pravidelné školení je pouze teoretické, probíhá tedy formou výuky.
Učební osnova pravidelného školení navazuje na učební osnovu vstupního školení a je doplněna o aktuální témata z těchto oblastí:
a) pravidla silničního provozu, výklad a použití v praxi,
b) dopravní předpisy jiných států,
c) teorie zásad bezpečné jízdy,
d) defenzivní přístup k řízení motorových vozidel,
e) technika současných motorových vozidel,
f) vliv pneumatik na bezpečnost,
g) převzetí nákladu, naložení, upevnění a předání,
h) základní znalosti s manipulací nebezpečného zboží,
i) mezinárodní doprava,
j) ekonomika provozu v návaznosti na oblasti uvedené v písmenech c) a f).


Zpět