Vše o podnikání
na jednom místě
Informační portál podpory
a podnikání na Vysočině
 

Smluvní vztahy

Kurz právních dovedností v rozsahu maximálně 8 hodin.Orientační osnova kurzu:

• Základní struktura smlouvy,
• zajištění a utvrzení práv a povinností smluvních stran,
• rizika předsmluvní odpovědnosti (aneb povinnost uzavřít smlouvu ještě před jejím uzavřením),
• výběr některých smluvních typů (koupě, dílo, nájem, popřípadě dle potřeby účastníků semináře),
• doporučení některých vhodných smluvních ujednání.


Zpět