Vše o podnikání
na jednom místě
Informační portál podpory
a podnikání na Vysočině
 

SQL 24

Kurz specializovaných IT dovedností v rozsahu maximálně 24 hodin.Orientační osnova kurzu:

• Úvod, odlišení příkazů SQL a příkazů SQL*Plus; přihlášení do databáze pomocí aplikace iSQL*Plus;
• Vyhledání dat pomocí příkazu SQL SELECT; Použití aritmetických operátorů a operátorů řetězení v příkazech SQL;
• Zadání kartézského součinu - CROSS JOIN; zadání přirozeného spojení - NATURAL JOIN;
• Řazení výsledných řádků pomocí klauzule ORDER BY
• Popis a použití skupinových funkcí; seskupování řádků pomocí klauzulí GROUP BY; filtrování výsledných řádků pomocí klauzule HAVING; klauzule ROLLUP, CUBE, GROUPING
• Použití funkcí typu DATE a numerických funkcí;
• Použití klíčového slova DISTINCT se skupinovými funkcemi;
• Doporučení pro používání poddotazů; různé typy poddotazů - jednořádkové poddotazy, skalární poddotazy; skupinové funkce v poddotazech; nekorektní příkazy v poddotazech; víceřádkové poddotazy; použití množinových operátorů IN, ANY a ALL ve spojení s poddotazy; vliv prázdné hodnoty ve výsledku poddotazu na vnější dotaz
• Použití operátoru UNION ke sjednocení několika množin řádků, eliminace duplicitních řádků;
• Používat příkazy DML INSERT, UPDATE,DELETE; používat příkazy DDL pro tvorbu tabulek, indexů,constraintů a view
• Práce s flashback dotazy
• Uložení příkazů SQL do dávkových souborů
• Správa objektů pomocí pohledů datových slovníků
• Řízení uživatelského přístupu
• Hierarchické načtení dat; Podpora pro použití regulárních výrazů a nerozlišování velkých a malých písmen


Zpět