Vše o podnikání
na jednom místě
Informační portál podpory
a podnikání na Vysočině
 

Time management

Kurz měkkých dovedností v rozsahu maximálně 16 hodin.Orientační osnova kurzu:

• Diagnostika individuálního vztahu k času,
• princip důležitého a naléhavého,
• určování priorit dle různých hledisek,
• Paretův princip a jeho užití v praktickém životě,
• analýza efektivního využití času,
• biorytmy a energetický cyklus jako nástroj optimálního plánování dne, křivky výkonu
• grafy využití času, metody krátkodobého a dlouhodobého plánování,
• týdenní a denní plánování • zloději času – interní a externí rušiče,
• nebezpečí odkládání – prokrastinace.


Zpět