Vše o podnikání
na jednom místě
Informační portál podpory
a podnikání na Vysočině
 

Týmová spolupráce

Kurz měkkých a manažerských dovedností v maximálním rozsahu 16 hodin.Orientační osnova kurzu:

• jak odhadnout osobnost druhých,
• zvládání emocí,
• spolupráce týmu z pohledu emocí a typologie,
• jak nadchnout ostatní pro svoji vizi a přimět je, aby naslouchali,
• rozpoznání vlastních hranic a posílení jistoty vystupování a jednání,
• umění argumentace,
• sdílení zpětné vazby, motivace, pochvala i spolupráce,
• cesty hledání dohod a kompromisů,
• týmová komunikace v situacích, kdy je konflikt nevyhnutelný.


Zpět