Vše o podnikání
na jednom místě
Informační portál podpory
a podnikání na Vysočině
 

Účtování v cizí měně

Kurz účetních dovedností v rozsahu maximálně 8 hodin.Orientační osnova kurzu:

• kursy pro přepočet cizí měny (v účetnictví a u DPH) – řešení kursových rozdílů – dopad na daň z příjmů,
• kursové rozdíly při úhradě dluhů a inkasu pohledávky,
•  záloha v cizí měně a její vyúčtování – kursové rozdíly,
• základní kapitál a cizí měna – vznik společnosti, zvyšování základního kapitálu,
• finanční leasing v cizí měně – kursové rozdíly,
• opravné položky k pohledávkám v cizí měně,
• cestovní náhrady a přepočtové kursy,
• závěrkové přepočty cizí měny – vyúčtování kursových rozdílů,
• vnitřní směrnice účetní jednotky o přepočtu cizích měn a vzniku kursových rozdílů.


Zpět