Vše o podnikání
na jednom místě
Informační portál podpory
a podnikání na Vysočině
 

Mzdová účetní

Obsahem kurzu jsou pravidla účtování mezd a s nimi související účtování daní z příjmů fyzických osob, cestovních náhrad, odvodů pojistného a další účtování ve vazbě na mzdy. Kurz je dále zaměřen na účtování mezd a účetní závěrku, na pracovně právní vztahy a personální evidenci.

 Termíny kurzů:

16.10.2018, 14.11.2018, 18.12.2018, 5.2.2019, 12.3.2019 a dále dle zvolené struktury

Popis kurzu:

Obsahem kurzu jsou pravidla účtování mezd a s nimi související účtování daní z příjmů fyzických osob, cestovních náhrad, odvodů pojistného a další účtování ve vazbě na mzdy. Kurz je dále zaměřen na účtování mezd a účetní závěrku, na pracovně právní vztahy a personální evidenci. Cílem je naučit účastníky komplexnímu přehledu a orientaci v personální a mzdové oblasti ve vazbě na účetní evidenci.

Cílová skupina:

Účetní v malých a středních firmách zabývající se personalistikou, mzdové účetní minimálně se základní znalostí dané oblasti a personalisté firem, kteří se chtějí zdokonalit v oblasti účtování mezd a dalších položek souvisejících se mzdovou a personální oblastí.

Obsahová náplň:

Konkrétní obsahová náplň bude dohodnuta podle požadavků zájemců, znalostí a dovedností účastníků.

Struktura kurzů (podle nabídky KHK):

Mzdové účetnictví - 16 hodin

Daň z příjmů FO ze závislé činnosti - 8 hodin

Cestovní náhrady - 8 hodin

Účetní závěrka - 8 hodin

Varianty nabídky:

Smluvní vztahy – pracovněprávní - 16 hodin

Novinky v daních a účetnictví-mzdy - 8 hodin

 

Lze volit kombinace dle konkrétních potřeb zájemců celkem lze vybrat maximálně 10 kurzů. Při volbě varianty bude adekvátně upraven rozsah a termíny.


Zpět