Vše o podnikání
na jednom místě
Informační portál podpory
a podnikání na Vysočině
 

Obchodník začátečník

Obsahem kurzu jsou základy práce začínajícího obchodníka (obchodního zástupce) ve firmě.Termíny kurzů:

23.10.2018, 21.11.2018, 8.1.2019, 13.2.2019, 20.3.2019  a dále de zvolené struktury

Popis kurzu:

Obsahem kurzu jsou základy práce začínajícího obchodníka (obchodního zástupce) ve firmě. Absolvent bude znát pravidla písemné a elektronické komunikace, jakož i komunikace po telefonu. Naučí se základům jednání a komunikace se zákazníky, dodavateli, nebo obchodními partnery. Bude se orientovat v obchodní dokumentaci, smluvně závazkových vztazích, zpracovat nabídky s pomocí PC, bude umět jednat s lidmi a vést obchodní jednání Pozná základy organizace a ekonomiky firmy.

Cílová skupina:

Začínající obchodník, který se potřebuje zdokonalit v základech práce ve své profesi.

Obsahová náplň:

Konkrétní obsahová náplň bude dohodnuta podle požadavků zájemců, znalostí a dovedností účastníků.

Struktura kurzů (podle nabídky KHK):

Obchodní jednání - 8 hodin

Efektivní komunikace - 8 hodin

Ekonomické minimum/základy kalkulací - 8 hodin

Právní minimum - 8 hodin

MS Office Excel (práce s počítačem a IS) - 8 hodin

Varianty nabídky:

Prezentační dovednosti - 8 hodin

Týmová spolupráce - 8 hodin

Vyjednávání a argumentace - 8 hodin

Asertivní jednání - 8 hodin

Projektové řízení - 8 hodin

 

Lze volit kombinace dle konkrétních potřeb zájemců celkem lze vybrat maximálně 10 kurzů. Při volbě varianty bude adekvátně upraven rozsah a termíny.

 


Zpět