Vše o podnikání
na jednom místě
Informační portál podpory
a podnikání na Vysočině
 

Manažer začátečník

Cílem kurzu je pomoci začínajícím manažerům v začátcích práce, pomoci eliminovat rizika na startu.Termíny kurzů: 

25.10.2018, 23.11.2018, 10.1.2019, 15.2.2019, 22.3.2019 a dále dle zvolené struktury

Popis kurzu:

Cílem je pomoci začínajícím manažerům v začátcích práce, pomoci eliminovat rizika na startu. Absolvent získá ucelenou a přehlednou představu o roli manažerů při vedení lidí ve struktuře organizace, osvojí si nezbytné postupy a techniky manažerské práce, naučí se řešit typické manažerské situace, vybuduje si správné manažerské postoje. Naučí se efektivně komunikovat, pozná řídící a ekonomickou strukturu společnosti, osvojí si obchodně a pracovně právní základy.

Cílová skupina:

Začínající manažer všech oborů a úrovní, manažer s krátkodobou praxí ve vedení lidí, team leader, mistr, pracovníci, kteří se na výkon pozice připravují.

Obsahová náplň:

Konkrétní obsahová náplň bude dohodnuta podle požadavků zájemců, znalostí a dovedností účastníků.

Struktura kurzů (podle nabídky KHK):

Efektivní komunikace - 8 hodin

Vedení a koučink zaměstnanců - 8 hodin

Time management - 8 hodin

Ekonomické minimum/základy - 8 hodin

Právní minimum - 8 hodin

 

Varianty nabídky:

Motivace zaměstnanců - 8 hodin

Týmová spolupráce - 8 hodin

Vyjednávání a argumentace - 8 hodin

Asertivní jednání - 8 hodin

Projektové řízení - 8 hodin

 

Lze volit kombinace dle konkrétních potřeb zájemců celkem lze vybrat maximálně 10 kurzů. Při volbě varianty bude adekvátně upraven rozsah a termíny.

 


Zpět