Vše o podnikání
na jednom místě
Informační portál podpory
a podnikání na Vysočině
 

MS Office pro manažery

Cílem kurzu je naučit manažery firmy využívat jednotlivých programů MS Office k získání a vyhodnocení informací potřebných k efektivnímu řízení firmy. Termíny kurzů:

31.10.2018, 30.11.2018, 17.1.2019, 21.2.2019, 4.4.2019  a dále dle zvolené struktury

Popis kurzu:

V kurzu se zdokonalíte v práci na počítači, je zaměřen na využití jednotlivých programů MS Office pro práci manažera ve firmě. Účastník se naučí efektivně využívat MS Word pro práci s textem, MS Excel pro práci s tabulkami a MS Outlook pro organizaci časů a procesování úkolů. Současně se může seznámit s MS Powerpoint a jeho využitím k efektivní prezentaci a MS Access pro práci s manažerskými daty. Cílem kurzu je naučit manažery firmy využívat jednotlivých programů MS Office k získání a vyhodnocení informací potřebných k efektivnímu řízení firmy. 

Cílová skupina:

Manažeři firem, kteří se chtějí naučit využívat dat a informací získaných a zpracovaných v MS Office k efektivnímu řízení firmy. 

Obsahová náplň:

Konkrétní obsahová náplň bude dohodnuta podle požadavků zájemců, znalostí a dovedností účastníků. Současně bude přizpůsobena již používaným produktům a programům.

Struktura kurzů (podle nabídky KHK):

MS Word - 16 hodin

MS Excel - 16  hodin

MS Outlook - 8 hodin

 

Varianty nabídky:

MS Access - 16 hodin

MS Powerpoint - 16 hodin

 

Lze volit kombinace dle konkrétních potřeb zájemců celkem lze vybrat maximálně 10 kurzů. Při volbě varianty bude adekvátně upraven rozsah a termíny.


Zpět