Vše o podnikání
na jednom místě
Informační portál podpory
a podnikání na Vysočině
 

Asertivní jednání

Kurz měkkých dovedností v maximálním rozsahu 16 hodin.Orientační osnova kurzu:

• zdroje konfliktů,
• jak předcházet nedorozumění a konfliktům,
• • technika překonávání konfliktu,
• pravidla pro odstranění konfliktnosti diskuze,
• sebeovládání
• podstata a přínos asertivity,
• asertivní techniky a jejich využití v praxi,
• asertivní pochvala, asertivní kritika,
• obrana a reakce proti manipulaci.


Zpět