Vše o podnikání
na jednom místě
Informační portál podpory
a podnikání na Vysočině
 

AutoCAD základní kurz

Kurz obecných IT dovedností v maximálním rozsahu 24 hodin.Orientační osnova kurzu:

• Seznámení s programem
• Problematika lokalizace
• Přizpůsobení pracovního prostředí
• Práce s výkresy
• Načtení, uložení
• Zobrazování výkresů
• Příkazy ZOOM, PAN, ...
• Šablony
• Souřadnicový systém
• Zadávání bodů
• Uchopovací režimy
• Kreslící pomůcky
• Hladiny
• Filozofie hladin
• Tvorba nových hladin
• Typy čar, měřítka typů čar
• Kreslící příkazy
• Úsečka, kružnice
• Oblouk, elipsa, křivka
• Editační příkazy
• Kopie, posun, zrcadlení
• Zkosení a zaoblení
• Vytvoření pole entit
• Základy práce s textem
• Řádkový text
• Odstavcový text
• Speciální znaky
• Základy šrafování
• Použití vestavěných šrafovacích vzorů
• Měřítka
• Objasnění problematiky
• Měřítko při kreslení, měřítko při tisku
• Základy kótovaní
• Bloky. Tvorba a vkládání bloků do výkresů
• Tisk
• Nastavení síly čar
• Definování vykreslované oblasti 


Zpět