Vše o podnikání
na jednom místě
Informační portál podpory
a podnikání na Vysočině
 

C#

Specializovaný kurs IT v maximálním rozsahu 30 hodin.Orientační osnova kurzu:

• Úvod, popis platformy .NET
• Úvod do jazyka C#
• Používání hodnotových proměnných, pole
• Výrazy a výjimky
• Metody a jejich parametry, přetěžování
• Základy OOP, třídy a objekty, zapouzdření
• Používání referenčních proměnných, hierarchie objektů, jmenné prostory .NET
• Vytváření a likvidace objektů
• Dědičnost tříd v C#
• Agregace a jmenné prostory
• Operátory a události, přetěžování operátorů
• Vlastnosti a indexery, atributy


Zpět