Vše o podnikání
na jednom místě
Informační portál podpory
a podnikání na Vysočině
 

Cestovní náhrady

Kurz účetních a ekonomických dovedností v maximálním rozsahu 8 hodin.Orientační osnova kurzu:

• obecné vymezení problematiky cestovních náhrad,
• poskytované náhrady cestovních výdajů ve vazbě na zákon o daních z příjmů a pojistné zákony,
• jízdné a náhrady jízdních výdajů na pracovních cestách,
• stravné při tuzemských a zahraničních pracovních cestách,
• další možnosti cestovních náhrad,
• speciální postupy při poskytování cestovních náhrad,
•  související daňová problematika (cestovní náhrady x silniční daň),
• aplikace cestovních náhrad u podnikající fyzické osoby.


Zpět