Vše o podnikání
na jednom místě
Informační portál podpory
a podnikání na Vysočině
 

CSS

Kurz obecných IT dovedností v rozsahu maximálně 16 hodin.Orientační osnova kurzu:

• Kaskádové styly – základní seznámení, verze, použití
• Možnosti umístění – řádkové, stránkové, externí styly a jejich propojení na stránku
• Syntaxe zápisu CSS – definice stylů, selektory, vlastnosti a jejich hodnoty Typy a pozice prvků – řádkové, blokové, pozice, rozměry, obtékání, vrstvy
• Selektory – základní, třídy class, selektory ID, pseudotřídy, slučování a kombinování selektorů
• Formátování textů – fonty, velikost písma, barva, mezery, dekorace, vlastnosti odstavce
• Barvy a pozadí v CSS – barva popředí a pozadí, obrázek na pozadí, opakování, pozice
• Vlastnosti a použití rámů – okraje, výplně, hranice, rozměry
• Hodnoty a jednotky v CSS – absolutní a relativní rozměry, velikosti, barvy
• Vytváření dynamických efektů pomocí CSS – aktivní odkazy, tlačítka
• Internetové prohlížeče a jejich vztah k CSS – IE, Mozila, Opera a jejich verze
• Zásady při sestavování www stránek využitím CSS, tipy a triky Praktické příklady využití CSS


Zpět