Vše o podnikání
na jednom místě
Informační portál podpory
a podnikání na Vysočině
 

Ekonomické minimum/základy

Kurz ekonomických dovedností v rozsahu maximálně 16 hodin.Orientační osnova kurzu:

• vysvětlení základních ekonomických principů a postupů
• majetek, jeho evidence, odpisování a inventarizace,
• co je třeba vědět o evidování zásob,
• fakturace a související problémy,
• náklady a výnosy,
• daně – základní informace,
• povinnosti při hrazení zdravotního a sociálního pojištění,
• problematika zaměstnanců, cestovních náhrad


Zpět