Vše o podnikání
na jednom místě
Informační portál podpory
a podnikání na Vysočině
 

Marketing

Marketing

Program je zaměřený na rozvoj aktivit českých exportérů na zahraničních trzích a zvýšení využití exportních příležitostí, které na světovém trhu existují. V rámci programu je podporováno např. získávání marketingových informací v souvislosti se vstupem na zahraniční trhy, tvorba studií vstupu na tyto trhy, prezentace podniku na veletrzích a výstavách v zahraničí a s tím související tvorba propagačních materiálů.


Komu?

 • Malé a střední podniky (individuálně).

Na co?

 • služby pro MSP zaměřené na mezinárodní konkurenceschopnost usnadňující vstup na zahraniční trhy (účast na zahraničních výstavách a veletrzích, organizace seminářů/akcí se zaměřením na konkrétní problematiku týkající se mezinárodní konkurenceschopnosti, např. právní aspekty daného teritoria aj., získání zkušeností s podnikáním v zahraničí, zvýšení schopnosti mezinárodní expanze a posílení růstových motivací podniků hledajících nové rozvojové příležitosti), např. prostřednictvím analýzy k plánování a designu nových produktů včetně posouzení jejich tržního potenciálu, a rozvoje nových technologií,
 • sofistikované poradenské služby expertů se znalostí mezinárodního prostředí (se specifickou teritoriální znalostí) a poradenské služby pro strategické řízení a management inovací (mentoring, koučink, foresight ad.)
 • služby zaměřené na podporu internacionalizace MSP,
 • služby podporující zapojování MSP do mezinárodních programů, jako např. v oblasti výzkumné spolupráce (Horizont 2020, COSME),
 • služby zaměřené na zvýšení marketingových a manažerských dovedností MSP.
 • Projekt se musí týkat podporované ekonomické činnosti (CZ-NACE). Toto vymezení bude konkrétně definovat příslušná výzva programu k předkládání projektů.

Kolik?

 • Dotace na podporu individuální účasti na veletrzích a výstavách v zahraničí

      Forma podpory: dotace, min. dotace pro jeden projekt: 200 tis. Kč, max. dotace pro jeden

       projekt: 5 mil. Kč.

 • Dotace na podporu společné účasti na veletrzích a výstavách v zahraničí

      Forma podpory: dotace, min. dotace pro jeden interní projekt: 100 mil. Kč, max. dotace pro

      jeden interní projekt: 200 mil. Kč.

 • Dotace na projekty zvýšení schopnosti mezinárodní expanze, zlepšení strategického řízení a posílení růstových motivací podniků

      Forma podpory: dotace, min. dotace pro jeden interní projekt: 5 mil. Kč, max. dotace pro jeden

      interní projekt: 200 mil. Kč.

 • Intenzita podpory účasti malých a středních podniků na zahraničních veletrzích poskytnutá dle Nařízení Komise č. 651/2014 nesmí přesáhnout 50 % způsobilých výdajů. Intenzita podpory de minimis bude upřesněna v jednotlivých výzvách.

Kdy?

 • Podle předběžného harmonogramu výzev 3/2015