Vše o podnikání
na jednom místě
Informační portál podpory
a podnikání na Vysočině
 

Obnovitelné zdroje energie

Obnovitelné zdroje energie

Program umožňuje získat finanční podporu na výstavbu a rekonstrukci malých vodních elektráren, instalaci kogenerační jednotky nebo na výstavbu a rekonstrukci zdrojů tepla.


Komu?

 • Malý, střední nebo velký podnik; včetně zemědělských podnikatelů (definovaných zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství) a podnikatelů v potravinářství.
 • Cílové území: Území České republiky, mimo území hl. m. Prahy.

Na co?

 • Podporována bude výstavba a rekonstrukce a modernizace malých vodních elektráren, vyvedení tepla ze stávajících bioplynových stanic pomocí tepelných rozvodných zařízení do místa spotřeby, instalace vzdálené kogenerační jednotky využívající bioplyn ze stávající bioplynové stanice za účelem využití užitečného tepla v soustavě zásobování teplem či jiným vysoce efektivním způsobem.
 • Dále bude podporována výstavba a rekonstrukci zdrojů tepla a kombinované výroby elektřiny a tepla z biomasy a vyvedení tepla.
 • Podporována nebude výstavba či rekonstrukce solárních, větrných, geotermálních zdrojů či bioplynových stanic.
 • Podporovány nebudou komerční turistická zařízení jako hotely, volnočasová zařízení, lázně, restaurace.
 • Projekt se musí týkat podporované ekonomické činnosti (CZ-NACE). Toto vymezení bude konkrétně definovat příslušná výzva programu k předkládání projektů.

Kolik?

 • Dotace Min. absolutní dotace pro jeden projekt: 1 mil. Kč.
 • Max. absolutní dotace pro jeden projekt: 100 mil. Kč.
 • Míra podpory se pro jednotlivé aktivity řídí podmínkami příslušných článků Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 a bude blíže specifikována ve výzvě.
 • Míra podpory na ekologické studie (včetně energetických auditů), dle čl. 49 Nařízení Komise č. 651/2014. Maximální absolutní výše podpory na studie činí 350 000 Kč.
  • Malý podnik 70 % ze způsobilých výdajů,
  • Střední podnik 60 % ze způsobilých výdajů
  • Velký podnik 50 % ze způsobilých výdajů.

Kdy?

 • Podle předběžného harmonogramu výzev 4/2015