Vše o podnikání
na jednom místě
Informační portál podpory
a podnikání na Vysočině
 

Poradenství 1

Poradenství 1 (pro začínající podniky)

Cílem programu je poskytování základních poradenských služeb a služeb prostřednictvím externích poradců oprávněných k této činnosti podle platných právních předpisů. Poskytování bude zaměřeno na začínající firmy v oblasti výroby, stavebnictví, obchodu a služeb s cílem podpořit zvýšení počtu nových podnikatelů a konkurenceschopnosti začínajících MSP v hospodářsky problémových regionech.


Komu?

  • Příjemcem dotace jsou provozovatelé inovační infrastruktury, jako jsou podnikatelské inkubátory, vědeckotechnické parky a inovační centra působící v regionech ČR.
  • Cílové území: Území České republiky, mimo území hl. m. Prahy. Z hlediska územní dimenze je tento program podpory zaměřen na hospodářsky problémové regiony a území s vysokou mírou nezaměstnaností a dále urbánní území, kde se předpokládá zapojení do integrovaného nástroje ITI.

Na co?

  • Podpora poradenských služeb a služeb pro začínající podniky. Podporovány budou poradenské služby pro začínající MSP (s historií do 3 let) poskytované provozovateli inovační infrastruktury jako jsou podnikatelské inkubátory, vědeckotechnické parky a inovační centra.
  • Nebudou podporovány poradenské služby mající charakter stálé nebo pravidelné činnosti související s obvyklými provozními náklady podniku na služby, jako například běžné daňové poradenství, pravidelné právní služby nebo reklama.
  • Projekt se musí týkat podporované ekonomické činnosti (CZ-NACE). Toto vymezení bude konkrétně definovat příslušná výzva programu k předkládání projektů.

Kolik?

Forma podpory: Dotace

  • Dotace pro jeden projekt provozovatele inovační infrastruktury na poskytování cenově zvýhodněných poradenských služeb pro MSP min.: 5 mil. Kč, max.: 20 mil. Kč

Forma podpory (pro příjemce služeb): Cenově zvýhodněné poradenské služby

  • Podpora pro začínající MSP bude poskytována na projekty schválené příjemci dotace v souladu s vyhlášenou výzvou formou cenově zvýhodněných poradenských služeb a služeb pro MSP min. 50 tis.Kč maximálně do výše 0,5 mil. Kč na jeden projekt žadatele.

Intenzita podpory poradenských služeb pro MSP nesmí přesáhnout 50 % způsobilých výdajů. Tzn. příjemce služby (MSP) zaplatí 50 % ceny služby z vlastních zdrojů příslušnému poskytovateli služeb.


Kdy?

  • Podle předběžného harmonogramu výzev II. pololetí 2015