Vše o podnikání
na jednom místě
Informační portál podpory
a podnikání na Vysočině
 

Pre-commercial

Pre – commercial public procurement

Program je určen pro fázované zadávání zakázek na služby v oblasti výzkumu a vývoje, které zahrnuje sdílení rizik a zisků za tržních podmínek, kdy několik podniků vyvíjí v konkurenčním prostředí nová řešení odpovídající potřebám veřejného sektoru/příjemci projektu ve střednědobém a dlouhodobém horizontu. Tyto potřeby jsou natolik technologicky náročné, že buď na trhu zatím neexistuje stabilní obchodní řešení, nebo stávající řešení vykazují nedostatky, jejichž odstranění vyžaduje další výzkum a vývoj. Výstupy výzkumného projektu PCP jsou první zkušební výrobky, které poté příjemce/veřejný sektor soutěží v obchodní fázi.


Komu?

  • Podniky všech velikostí.
  • Organizace pro výzkum a šíření znalostí ( dle Rámce pro státní podporu Výzkumu, vývoje a inovací).
  • Orgány státní správy a samosprávy.

Na co?

  • Fázované zadávaní zakázek na služby v oblasti výzkumu a vývoje se sdílením rizik a zisků na tržních podmínek, kdy několik podniků vyvíjí v konkurenčním prostředí nová řešení odpovídající potřebám veřejného sektoru.

Kolik?

  • Výše dotace zatím není známa

Kdy?

  • Podle předběžného harmonogramu výzev v 1. polovině roku 2015