Vše o podnikání
na jednom místě
Informační portál podpory
a podnikání na Vysočině
 

Proof-of

Proof – of – concept

Typovým projektem proof of concept bude soubor činností, které zajistí posunutí výsledků výzkumu ke komerčnímu využití. Východiskem projektů proof of concept je nápad nebo rozpracovaný výzkum.


Komu?

 • Podniky všech velikostí.
 • Podnikatelská seskupení.
 • Orgány státní správy a samosprávy.
 • Organizace pro výzkum a šíření znalostí (dle  Rámce pro státní podporu Výzkumu, vývoje a inovací).
 • Neziskové organizace.

Na co?

 • Podporovány jsou aktivity  vedoucí ke komercionalizaci výsledků pomocí ověření proveditelnosti:
  • činnosti související s mapováním aplikovatelnosti a průzkumem trhu a zájmu aplikační sféry,
  • činnosti vedoucí ke vzniku funkčního vzorku/ prototypu, nalezení strategického komerčního partnera, patentování a případně vznik nové spin-off firmy.
 • Uznatelné náklady:
  • Studie proveditelnosti, marketingové studie apod.
  • Podpůrné služby pro VaV.

Kolik?

Dotace bude poskytována do výše 50 %.


Kdy?

 • Podle předběžného harmonogramu výzev v 1. polovině roku 2015