Vše o podnikání
na jednom místě
Informační portál podpory
a podnikání na Vysočině
 

Rizikový kapitál

Rizikový kapitál

Program umožňuje získat podporu na kapitálové investice do projektů žadatelů zaměřených na založení a rozvoj podniků s inovačním potenciálem žádajících o seed, start-up, expansion nebo replacement kapitál.


Komu?

  • Mikropodniky.
  • Malé a střední podniky.

Na co?

  • Scouting.
  • Exit – podpora ukončení investice v malém a středním podniku ve formě trade sale.
  • Kapitálové investice do projektů žadatelů zaměřených na založení a rozvoj podniků s inovačním potenciálem žádajících o seed, start-up, expansion nebo replacement kapitál.
  • Projekty následných investic v dalších kolech financování.

Kolik?

  • Výše dotace na jeden projekt bude max. 10 mil. Kč.
  • Výše dotace bude poskytována v rozmezí 50 – 80 %.

Kdy?

  • Podle předběžného harmonogramu výzev v I. polovině roku 2015