Vše o podnikání
na jednom místě
Informační portál podpory
a podnikání na Vysočině
 

Školící střediska

Školící střediska

Program umožňuje získat finanční podporu na výstavbu, pořízení či rekonstrukci stávajících školících center, pořízení vybavení školících prostor včetně pomůcek, vzdělávacích programů a práv duševního vlastnictví.


Komu?

 • Malé a střední podniky.
 • Projekt musí být realizován na území České republiky mimo území hl. m. Prahy, Žadatel o poskytnutí dotace musí jednoznačně prokázat vlastnická nebo jiná práva k nemovitostem a pozemkům, kde bude projekt realizován. Způsob a požadovaný termín prokázání těchto vlastnických nebo jiných práv specifikuje poskytovatel podpory v příslušné výzvě.

Na co?

 • Podporovanými aktivitami budou výstavba a pořízení nových případně rekonstrukce stávajících školicích center, modernizace prostor pro vzdělávání, pořízení vybavení školicích prostor včetně školicích pomůcek, vzdělávacích programů a práv duševního vlastnictví, které jsou nezbytné k zahájení vzdělávací činnosti.
 • V rozsahu křížového financování bude v rámci podporovaného projektu umožněna podpora vzdělávání zaměstnanců a zaměstnavatelů příslušného podniku.
 • Projekt se musí týkat podporované ekonomické činnosti(CZ-NACE). Toto vymezení bude konkrétně definovat příslušná výzva programu k předkládání projektů.

Kolik?

 • Intenzita podpory projektů malých a středních podniků zaměřených na výstavbu a pořízení nových případně rekonstrukce stávajících školících center, modernizace prostor pro vzdělávání, pořízení vybavení školících prostor včetně školících pomůcek, vzdělávacích programů a práv duševního vlastnictví, které jsou nezbytné k zahájení vzdělávací činnosti, nesmí přesáhnout 50 % způsobilých výdajů.
 • Min. dotace pro jeden projekt: 500 tis. Kč.
 • Max. dotace pro jeden projekt: 5 mil. Kč.
 • V případě podpory infrastrukturního projektu na vzdělávání zaměstnanců a zaměstnavatelů v rámci křížového financování nesmí intenzita podpory přesáhnout:
  • 70 % způsobilých výdajů u malých podniků, max. 100 tis. Kč.
  • 60 % způsobilých výdajů u středních podniků, max. 200 tis. Kč.

Kdy?

 • Podle předběžného harmonogramu výzev 3/2015