Vše o podnikání
na jednom místě
Informační portál podpory
a podnikání na Vysočině
 

Smart grids I

Smart grids I. (Distribuční sítě)

Program umožňuje získat finanční podporu na nasazení automatizovaných dálkově ovládaných prvků v distribučních soustavách nebo na nasazení technologických prvků řízení napětí a výběrové osazení měření kvality elektrické energie v distribučních soustavách.


Komu?

 • Podniky
 • Projekt je možné realizovat na Území České republiky, mimo území hl. města Prahy. Žadatel o poskytnutí dotace musí jednoznačně prokázat vlastnická nebo jiná práva k nemovitostem a pozemkům (např. licence na přenos elektřiny), kde bude projekt realizován

Na co?

 • Nasazení automatizovaných dálkově ovládaných prvků v distribučních soustavách.
 • Nasazení technologických prvků řízení napětí a výběrové osazení měření kvality elektrické energie v distribučních soustavách.
 • Řešení lokální bilance řízením toků výkonu mezi odběrateli a provozovatelem distribuční sítě.
 • Ekologické studie (Studie na zavedení smart grids ve vztahu k projektu).
 • Projekt se musí týkat podporované ekonomické činnosti (CZ-NACE). Toto vymezení bude konkrétně definovat příslušná výzva programu k předkládání projektů.

Kolik?

 • Dotace je poskytována ve výši maximálně 500 mil. Kč na jeden projekt. Minimální dotace na projekt činí 1 mil. Kč.
 • Míra podpory na ekologické studie, dle čl. 49 Nařízení Komise č. 651/2014. Maximální absolutní výše podpory na studie činí 350 000 Kč.
  • Střední podnik 60 % ze způsobilých výdajů.
  • Velký podnik 50 % ze způsobilých výdajů.

Kdy?

 • Podle předběžného harmonogramu výzev IV. čtvrtletí 2015