Vše o podnikání
na jednom místě
Informační portál podpory
a podnikání na Vysočině
 

Technické lyceum s rozšířenou výukou ICT

Čtyřleté denní studium zakončené maturitní zkouškou a získáním maturitního vysvědčení. Možnost uplatnění u na pozicích vyžadujících znalost jazyků, odborný přehled v jednotlivých technických oblastech. 


Firma Subjekt: VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou


Forma výuky:

 • forma vzdělávání: denní 
 • délka studia: 4 roky
 • dosažený stupeň: střední vzdělání
 • způsob ukončení: maturitní zkouškou
 • certifikace: maturitní vysvědčení
 • přijímací zkoušky: informace budou doplněny
 • školné: informace budou doplněny
 • možnost dalšího studia: absolvent může pokračovat ve studiu na vysoké škole technického směru

Cíl studijního oboru: informace budou doplněny


Charakteristika oboru: informace budou doplněny 


Profil absolventa: informace budou doplněny


Uplatnění absolventů a profesionální růst:

Vzdělávání v oboru Technické lyceum s rozšířenou výukou ICT technologií poskytuje v základě na zvolené specializaci znalosti a dovednosti umožňující uplatnění absolventa na pracovní pozice vyžadující znalost jazyků, odborný přehled v jednotlivých technických oblastech se směřování na technicko-hospodářské funkce ve firmách a organizacích. Svým širším teoretickým základem předurčuje tento obor pro studium na vyšších nebo vysokých školách technického směru.


Benefity:

Nejotevřenější obor s vysokým podílem digitálních technologií je založen na širším všeobecně vzdělávacím základě odpovídajícím požadavkům na danou úroveň všeobecného vzdělávání, avšak s prohloubenou výujkou některých profilujících všeobecně vzdělávacích předmětů, k nimž patří především matematika a přírodovědné předměty.

Součástí vzdělávacího obsahu jsou i základy odborného vzdělávání opírající se o obecně technické disciplíny a klíčové dovednosti vytvářející profil technicky orientovaného vysokoškolského vzdělávání. Toto učivo plní průpravnou funkci ve vztahu k předpokládanému vysokoškolskému studiu. Vzdělávací obsah je koncipován ve dvou rovinách. Jednu tvoří základní učivo všeobecně vzdělávací i odborné, povinné pro všechny žáky, druhou část představuje učivo výběrové. Nové směrování oboru se snaží o integraci tradičního středoškolského vzdělávání s nejnovějšími technologiemi ve čtyřech volitelných specializacích, které si žák volí v průběhu studia na základě vytvářející se představy o budoucím profesním růstu. 

 • 3D grafika, multimédia a programování
 • Strojírenství
 • Elektrotechnika
 • Stavitelství

Vzdělávací program nabízí v současné době prakticky nejflexibilněji postavené studium na naší škole. V průběhu studia se můžete specializovat na jednu ze čtyř výše uvedených oblastí, které rozšiřují teoretické vědomosti o výrazný podíl odborné problematiky. 

Zcela nové zaměření na 3D grafiku, multimédia a programování vychází z dlouholeté tradice špičkového zázemí ICT technologií na naší škole. Specializace je věnována problematice ICT jako kvlalitativnímu celku v součásné praxi. Žáci se setkají postupně s ICT technologiemi z pohledu její správy a administrace. Dále se seznámí se základními postupy programování. Jistou třešničkou na pomyslném dortě je integrace výuky 3D grafiky ve spojení s multimédii a vizualizací a její integrace do grafických Public Relations nástrojů.

Dále se jedná se o praxi prověřené tři tradiční obory Strojírenství, Elektrotechnika a Stavitelství a nově nasazené specializace 3D grafika, multimédia a programování. Žáci si osvojují v zaměření Strojírenství vybrané stěžejní poznatky z oblasti techniky , zvláště technické mechaniky, metrologie, projektování pomocí PLM sofware nástrojů,z automatizace výroby a programování CNC strojů, v zaměření Elektrotechnika poznatky z elektroniky a elektrotechniky, průmyslové automatizace, mechatroniky, robotiky a elektrotechnických měření. Zaměření Stavitelství je věnováno projektování pomocí BIM software nástrojů, technická měření zaměřená na ekologii a úspory, základy architektury a umění.

Absolvent technického lycea získá klíčové dovednosti potřebné pro studium technických disciplín vysokoškolského studia. Obor připravuje své absolventy tak, aby se v dalším studiu rychle orientovali a pružně přizpůsobili podmínkám vysokých i vyšších odborných technických škol, případně technicko- podnikatelské praxi.


Kód studia: 78-42-M/01


Kontaktní osoba: informace budou doplněny


Poptávka firem a organizací: informace budou doplněny


 


Zpět