Vše o podnikání
na jednom místě
Informační portál podpory
a podnikání na Vysočině
 

Mechanik elektrotechnik

Čtyřleté denní studium zakončené maturitní zkouškou a získáním maturitního vysvědčení. Možnost uplatnit se při činnostech spojených s návrhy, výrobou, montáží, údržbou, oživováním, seřizováním a další. Uplatnění absolventů v pozicích kde je vyžadována teoritecká i manulání zručnost. 


Firma Subjekt: VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou


Forma výuky:

  • forma vzdělávání: denní
  • délka studia: 4 roky
  • dosažený stupeň vzdělání: střední odborné 
  • způsob ukončení: maturitní zkouška
  • certifikace: maturitní vysvědčení
  • přijímací zkoušky: informace budou doplněny
  • školné: informace budou doplněny
  • možnost dalšího studia: absolvent může pokračovat ve studiu na vyšší odborné škole, vysoké škole nebo nastoupit do zaměstnání

Cíl studijního oboru: informace budou doplněny


Charakteristika oboru:

Studijní obor mechanik elektrotechnik je zaměřen na získání uceleného přehledu o slaboproudé a silnoproudé elektrotechnice, elektronic a výpočentí technice. Absolventi získávají elektrotechnické vzdělání požadované pro přiznání elektrotechnické kvalifikace podle platných zákonů, norem a vyhlášek. V prvním ročníku se žáci seznamují se základy ručního zpracování kovů, dřeva, strojního obrábění a elektromontážních prací. Ve druhém a třetím ročníku si prohlubují znalosti a dovednosti především v silnoproudé a slaboproudé elektrotechnice, seznamují se se základy mechatroniky, programování PLC automatů, inteligentními instalacemi apod. Po 3. ročníku si žáci mohou zvolit jedno ze dvou zaměření:

  • Mechatronika a automatizace- moderní a perspektivní zaměření na automatizované systémy, počítačově řízené robotizované linky a CNC výrobní stroje. Žáci získají vědomosti a dovednosti z mechaniky, elektroniky, penumatiky, hydrauiky, senzoriky, programování, mikroprocesorové, komunikační a výpočetní techniky a informačních technologií, seznamují se s pneumatickými a hydraulickými prvky a jejich sestavování do pneumatických a hydraulických obvodů. Zaměření je i na průmyslovou automatizaci v souvislosti s pohony, měniči, řízenými usměrňovači, měřícími systémy, PLC automaty, CNC řídícími systémy včetně jejich servisu a seřizování.

 

  • Elektrická zařízení- zaměření reaguje na nové a moderní způsoby elektroinstalace, elektronické zabezpečovací systémy, elektronické protipořární systémy, regulace vytápění a klimatizace, systém EIB- moderní inteligentní elektroinstalace. Důležitou součástí je i oblast obnovitelných zdrojů- solární systémy, jejich zapojení a regulace. Zaměření nezapomíná ani na klasické způsoby provádění elektroinstalací v občanské bytové výstavbě a v průmyslových objektech. Ve čtvrtém ročníku žáci vykonávají odborný výcvik formou souvislé praxe většinou v jednotlivých firmách. Dále se žáci připravují na maturitní zkoušku. Tento studijní obor se vyučuje podle Školního vzdělávacích programu. 

Profil absolventa: informace budou doplněny


Uplatnění absolventů a profesionální růst:

Absolventi se mohou uplatnit při činnostech spojených s návrhy, výrobou, montáží, údržbou, oživováním, seřizováním, zkoušením, testováním, servisem, opravami a obsluhou elektrotechnických zařízení, elektrických strojů, přístrojů a rozvodných sítí, elektronických systémů z oblasti automatizace, měřící a regulační techniky, výpočetní technicky, elektronických zařízení spotřební elektroniky, elektronických sítí a při programování řidicích systémů. Uplatnění absolventů je směřováno hlavně do pracovních pozic, které vyžadují jak dobrou teoretickou, tak i odpovídající manuální zručnost. 

Možnými uplatněními absolventů jsou dále elektromechanik, mechanik elektronik, elektrotechnik, konstruktér, revizní technik, energetik, zkušební technik, servisní technik elektrických zařízení, opravář elektrických spotřebičů, výpočetní a spotřební elektroniky, programátor řídicích systémů, technik elektronikcých zařízení, provozní technik, školící technik. 


Benefity:

Po 3. ročníku možnost vykonat závěrečné zkoušky dle jednotného zadání závěrečných zkoušek a získat navíc výuční list oboru elektrikář. Vzájemná prostupnost vzdělávací nabídkou mezi jednotlivými obory studia H a L a to v 1. ročníku bez nutnosti vykonávat rozdílové zkoušky, ve vyšších ročnících také, ale s rozdílovými zkouškami. Přístup rodičů přes internet k průběžnému hodnocení žáka, docházce do školy a objednávání stravy. Bezplatná výuka v moderně vybavených učebnách, laboratořích, odborných učebnách a dílnách odborného výcviku. Možnost získání stipendia u některých firem regionu podle zájmu o budoucí zaměstnání. Bezplatné vybavení osobními a ochrannými pomůckami (pracovní oděv, obuv, čepice, ochranné brýle, atd.). Vynikající vybavení výpočetní technikou, dostupnost internetu, Wi-fi, e-learning. Možnost ubytování v moderně zařízeném domově mládeže. Zajištěné stravování v areálu školy a dílen. Účast v soutěžích sportovních, odborných dovedností, vědomostí a znalostí v regionálních, celostátních a mezinárodních kolech. 


Kód studia: 26-41-L/01


Kontaktní osoba: informace budou doplněny


Poptávka fire a organizací: informace budou doplněnyZpět