Vše o podnikání
na jednom místě
Informační portál podpory
a podnikání na Vysočině
 

Lesní mechanizátor

Tříleté denní studium zakončené závěrečnou zkouškou a získání výučního listu. Možnost uplatnění v příbuzních povoláních obsluha dřevozpracujících mechanizačních prostředků, práce na skladech dříví. 


Firma Subjekt: Střední odborná škola Nové Město na Moravě


Forma výuky:

  • forma vzdělávání: denní
  • délka studia: 3 roky
  • dosažený stupeň vzdělání: střední odborné
  • způsob ukončení: závěrečnou zkouškou
  • certifikace: výuční list
  • přijímací zkoušky: nekonají se
  • školné: bezplatné studium
  • možnost dalšího studia: 2-letá nástavba s maturitou, získání osvědčení pro práci s harvestorem

Cíl studijního oboru: informace budou doplněny


Charakteristika oboru:

Získání hlavních znalostí a dovedností:

- je ověřeno při závěrečné zkoušce
- absolvent by měl teoreticky i prakticky ovládat veškeré pracovní postupy při těžbě dříví jednomužnou motorovou pilou
- soustřeďování dříví univerzálním traktorem a železným koněm, obsluhovat hydraulickou ruku a vyvážecí vleky
- měl by ovládat veškeré mechanizované práce v pěstování lesa a při pracích na skladech dříví
- veškeré používané mechanizační prostředky by měl umět nejen ovládat, ale i provádět údržby a odstraňovat poruchy
- úspěšným složením řidičských zkoušek v II. III. ročníku 
- úspěšným složením zkoušek z myslivosti v II. ročníku, má po dovršení 16 let možnost získat lovecký lístek

Používané ochranné pracovní prostředky:
- jsou žákům poskytovány zdarma s tím, že si je žák po ukončení studia může zdarma ponechat
- jedná se o specielní oblečení a obuv pro práci v lese, doplněnou ušankou, pláštěnka do deště, gumáky, vatovaný kabát 3/4, rukavice

Pracovní prostředí:  je při převážné většině odborného výcviku v lesních porostech - menší část v prvním a druhém ročníku, je prováděna v dílnách a v lesních školkách.


Profil absolventa: informace budou doplněny


Uplatnění absolventů a profesionální růst:

Možnost uplatnění v příbuzných povoláních:obsluha dřevozpracujících mechanizačních prostředků, práce na skladech dříví.


Benefity:

- zdarma získá absolvent řidičské oprávnění pro řízení traktoru a osobního automobilu

- zdarma získání jeřábnického průkazu pro obsluhu hydraulické ruky

- zdarma získání svářečského průkazu - bodování elektrickým obloukem


Kód studia: 41-56-H/01


Kontaktní osoba: informace budou doplněny


Poptávka firem a organizací: informace budou doplněnyZpět